Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POEZIJ. — JACOB VAU DUK. 153
Vliegende orgels kwinkeleeren,
Kemmen hnu verglaasde veeren.
Drinken nit rivier en meeren
Zieh aan 't versehe water zat.
Afgevastte rnnderdieren
Zien naar boven, loeijen, tieren,
Roepen aan de hemelvieren,
Rukken 't vocht van bloem en blad.
Zou de menseh niet opwaard kijken!
Mensehen, wien de liefde-blijken
Van de hemelgunst verrijken,
Voelt gij die herschepping niet?
Alles wat bestaat gevoelt ze,
Al wat adem haalt verkoelt ze.
U, 0 mensehen, u bedoelt ze.
't Is om u dat dit geschiedt.
't Is voor u een gouden zegen: 1
Ziet rondom u, allerwegen
Treedt de vruchtbaarheid u tegen,
Alles riekt vernieuwd en frisch.
Vreest niet voor den schorren donder
Houdt dien voor geen straffend wonder.
Neen, hier schuilt een godheid onder,
Die aan 't menschdom gunstig is.
Immers zijn de donderslagen
Stemmen van Gods welbehagen,
Die verlenging onzer dagen
In de zuivre lucht gebiedt.
't Bliksem-vuur verteert de dampen,
Stopt de bronnen onzer rampen,
Wijl 't in onze levenslampen
Olij van gezondheid giet.
Welkom gouden bliksemstralen !
Welkom zilvren vochtkoralen !
Welkom uit de hemelzalen,
Die ons zooveel goeds belooft.
Schijnt nog lange , o levens zonnen ,
Vloeit nog lange, o voorspoedsbronnen!