Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
152 3e tijdvak: 1702-1795.
Eu over 's hemels brug naar 't grootseh Vahalla rijden ,
Dat vijfmaalhouderd en nog veertig poorten heeft.
En in wiens ruimen kreits Theutates eeuwig leeft,
't Is vrede in ons gewest. Men slijte altoos de dagen
Gelukkig, als van ouds , met vissehen en met jaagen ;
Of zo de tweedragt ooit de krijgszueht weêr ontsteekt,
't Zij tegen hem alleen die deezen vreê verbreekt.
Juich , Rome ; juich Germanje ; elk deele in onze blijheid.
Leef lang, Germanicus! 't is vrede! vrede en vrijheid!
Jaeob van Dijk.
Vlaardingen, 1745.
Een Vlaardinger baggerman, door een goed vers over Be Ver-
heerlijking van Christus op den berg in zeker aanzien, en door het
patriotisme van 1786 aan een ontvangerspost te Nieuwkerk aan
den IJssel gekomen, waagde zich insgelijks aan een heldendicht,
Be Verlossing van Israël uit Bgypte. Men zou daar welligt even
veel goede regels in kuunen vinden als in zijn Welberaden Stap
voor't Vaderland; om echter meer belangstelling in zijn dichttalent
op te wekken, bepalen wij onze mededeeling tot een zijner best
geslaagde mengeldichten.
Op een Regenvlaag , na eene droogte van zes weken.
Welkom zoele zomer-dropjes!
Giet uw regen op de topjes,
Op de half verwelkte knopjes
Van het balsemdragend kruid :
De ijzren aardbol, reeds aan 't gloeijen ,
Ziet de koele bronnen groeijen,
Voelt ze in open monden vloeijen,
Roept het driemaal welkom uit.
Hooge boomen, lust-waranden,
Door de lange droogte aan 't branden.
Staken hun verzengde handen
Naar den kopren hemel op.
Nu herleven bloemen, blaadjes,
Zuigen door hun kleine gaatjes
't Sap des levens in hun vaatjes,
Kussen eiken waterdrop.