Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij.— l. w. van mekken. 151
Waar Roraes dierbaar kroost door u thans rust geniet;
Ligt dat hij, graavend, hun verbroken Speeren ziet,
En op hunn' hollen helm, door roest belet te blinken,
Bij 't roeren van den grond zijne ijzere spaê hoort klinken;
Daar hij, al siddrend, zijn versehrikt gezicht mistrouwt,
Als hij het overschot van 't heidens kroost beschouwt.
Ziing van Duitsche Vrouwen.
't Is Vrede in ons gewest. Juicht bergen, dalen, stroomen;
Juicht, telgen van het bosch, eerwaardige eikenboomen ,
In wier gewijde schaêuw der Goden outer blaakt;
Juicht, nu de vrede op nieuw dit oord gelukkig maakt.
Het strijden heeft eeu eind: Germaujes fiere Grooten
Zien Romes Helden aan als trouwe bondgenooten.
't Is vrede in ons gewest: de blijdschap rijst in top.
Men legg' den krijgsrok af, en hang' de schilden op
In ruime zaaien, waar ons nakroost zal vergadren ,
En bij het wapentuig van hun beroemde vadren.
Verroest en zwaar berookt, en zelfs bijna vergaan,
Zal zingen dat Germanje eens Rome dorst weerstaan,
't Is vrede in ons gewest: men denk' nu aan geen wapen.
Het rijkgekleurde schild worde in een boot herschapen,
Waarmede ons leerziek kroost de stroomen overstreev'.
De speer, die na den strijd met bloed bezoedeld bleef,
Treff' door der jaagren hand de borst der wilde stieren.
De pijl snorr' van den boog op reigers en op gieren,
't Is vrede in ons gewest. De krijg heeft uitgewoed.
De Roomsche Veldheer heeft geen' lust aan schuldloos bloed.
Hij steekt, op ons verzoek, het wraakzwaard in de schede.
En schenkt ons rust en heil door 't schenken van den vrede.
Germanieus is zo beroemd door oorlogsdeugd,
Als Wodens dapper kroost iu 't opgaan van hun jeugd,
't Is vrede in ons gewest, 't Vernuft der Roomsche helden
Zal ons bestieren in 't bebouwen onzer velden.
Hun trouw en vriendschap zal Germaujes dapperheid
Zich doen verbinden aan 't Romeinsche krijgsbeleid,
ïheutates, 't hoofd der Goón, wien alle Celten vreezen ,
Zal, nu ons Rome mint, ook Romes schutsheer weezen.
't Is vrede in ons gewest: Germanieus zij de eer.
Men denke aan d' ouden haat na dezen vreê niet meer.
't Romeinsche heldenkroost zal zich met ons verblijden,