Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
150 3e tijdvak: 1702—1795.'
Daar de aard' het overschot der helden schijnt te wachten.
Het plaatsen van 't gebeent' verdubbelt aller klagten :
Men werpt, naar 't oud gebruik, een hand vol gelds in't graf,
En steekt in 't naaste veld de groene zooden af.
De Veldheer zelf torst de eerste; en plaatst ze, uit mededogen.
Op 't aangevulde graf, voor aller benden oogen.
Al 't leger roemt die daad , en volgt zijn loflijk spoor.
De Eoomsehe Grooten gaan de keurelingen voor.
Dees doen de tombe haast tot haare hoogte rijzen.
Men strooit er bloemen op, tot liefde- en eerbewijzen,
En doet, gedachtig aan vorst Numaas wijze les.
De wilg de plaats bekleen der vaale lijkcipres;
En stelt dit opschrift op een' steen, tot eer der dooden:
Een deel van Romes kroost slaapt onder deze zooden.
Hij, die hunne asch ontrust, of hun begraafplaats schend,
Staa met ziju huis ten doele aan de ijsselijkste elend,
Do wraak der hooge Goón doe hem rampzalig sterven.
En hem noch zijn geslacht een vreedzaam graf verwerven.
O Vreemdling 1 wie gij zijt, die ooit dees tombe ziet,
Zeg nooit, hier liggen dooa: de braaven sterven niet.
Men ziet de Priesterschaar het zuivrend water brengen,
En al wie 't graf omringt tot driewerf toe besprengen.
Thans roept het oorlogsvolk, eer 't van de tombe scheid,
Den dooden treurig toe: Vaart wel in eeuwigheid!
"Wij allen zullen, naar natuurs bestendige orden,
U volgen in den dood, en ook begraven worden.
Rust veilig in het graf u door het heir gesticht,
ó Vrienden! de aarde valle uw koud gebeente ligt!
Des Prinsen hart word op dit laatst vaarwel bewogen;
De ontroering van zijn ziel straalt uit zijn vriendlijke oogen.
Ach! Titus, zegt hij, hoe veel helden dekt deeze aard'!
Doch schoon het denkbeeld van hunn' ramp mijn hart bezwaart,
Nog sterker treft mij 't lot van zo veel duizend menschen,
Die thans hier 't laatst vaarwel aan hunne vrienden wenschen,
Door 't aaklig denkbeeld dat geen een van dit getal,
Na honderd jaaren tijds op de aard' meer leeven zal.
Dit, antwoord hem zijn vriend, is 't lot der stervelingen.
Al de aarde is een tooneel van standveranderingen.
Ligt dat dit zelfde boseh, korts rood van Romes bloed,
Hierna een akker word, die 't laate nakroost voed;
Ligt zal do landman, als zijne ossen 't kouter trekken.
Door 't stoolen van den ploeg, nog eens de plaats ontdekken