Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij, — l. "w. tan meekex. 149
Op 't ritslen van een blad zien gantsobe benden om,
Alsof zij langs zieh heen die schimmen zagen zweeven.
Nadat de schrik bedaard, de woede aan 't mindren is ,
Betoont de keurling op het sterkst zijn deerenis.
De Veldheer moedigt hen om hun verdelgde maagen,
Of eer haar overschot, naar 't stille graf te draagen.
Men neemt op zijn bevel de lijkgeraamten af;
Brengt al de hoofden t' saam; en graaft in 't bosch een graf,
Dat, wijd van ommekreits, de t' saamvergaêrde beenen
Van Romes dierbaar kroost een rustplaats zal verleenen.
Wat naar geraamte zweemt heeft de aarde thans verdient.
De helden, hier beroofd van bloedverwant of vriend,
Doorwroeten al den grond, om beendren op te spooren ,
Opdat het minst verzuim de zielrust niet moog' stooren.
Doch eer het overschot geplaatst word in het graf.
Vervoert men 't naar een beek, en wascht het weenend af;
Terwijl een weidsche sleep van dienstbre zangeressen.
Bekranst met majolein in steê van lijkcipressen
Met ongedekten hoofde, op afgebroken toon.
De lijkgezangen zingt, ter eere van de doön.
Zij doen, in rouwmuzyk , de naare wouden hooren,
Hoe Rome treurde toen 't zijn zoonen had verloren.
Hoe hoog Augustus zelf, door harteleed beroerd.
Zijn bittre droefheid door al 't hof had omgevoerd ;
Hoe troosteloos hij riep: Nooit trof mij 't onheil wreeder.
Ach! Varus! Varus ! geef, geef mij mijn benden weder !
En hoe geen huisgezin bekend was in de stad
Dat over hunnen dood geen' rouw gedraagen had.
Het speeltuig sterkt de stem der zangsters in het maaien
Van Romes bittre smart. De staatige cimbalen,
De zachte fluit en luit verzeilen 't rouwmuzyk;
En al 't Romeinsche heir geeft van zijn droefheid blijk.
Men ziet de benden zich om 't ledig graf vergaadren,
Daar reeds de dragers met de beendren langsaam nadren,
Men voert, opdat geen hoon der Grooten schim bezwaar',
De legerteekens, op 's Helds last, voor elke baar;
Doch draagt die omgekeerd, ten teeken van verscheiën.
't Gebeente is overstrooid met bloemen en met meiën.
Der zangeressen rei gaat met haar klagten voort.
Door 't speeltuig onderschraagd. Dus nadert men het oord