Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
148 3e tijdvak: 1702-1795.
Door 't aaklig scheiden van zijn dierbren Jonathan.
Hij werpt zich neêr op de aarde en aan zijn'halsvriendsvoeten.
En poogt vergeefsch den prins, voor 't laatst, vaarwel te groeten.
Vaarwel! mijn broeder! troost mijn Michol in haar smart;
Zegt dat zij nevens u 't gebied voert in mijn hart.
Maal haar , mijn boezemvriend ! wat David heeft te lijden ,
Maal haar al de angsten die mijn ziel zo fel bestrijden.
Vaar wel! roept Jonathan, de God van Israël
Bevestige ons verbond ! vaar wel! mijn vriend ! vaar wel!
Dus spreekt hij, en vertrekt; maar, naauw een voetstap verder,
Ziet hij al zuchtende om naar Bethlems grooten Herder ,
Wiens oog zijn oog ontmoet. Eluks keert hij schichtig weêr;
Ziet teêr zijn' halsvriend aan, slaat ijlings de oogen neêr;
Ze omarmen spraakeloos, terwijl zij bitter weenen,
Elkandren voor het laatst; gaan beiden zuchtend heenen.
Vit Germanicus.
Het Teutoburgsche bosch.
Thans ziet men in het zuid het hoog geboomte rijzen
Van 't bosch bij Tcutoburg, berucht door Varus moord.
Die doodelijke naam word naauw van 't volk gehoord,
Of 't gansche heir berst uit in jammeren cn klaagen
Om 't smartlijk onheil van hun wreedverdelgde maagcn.
Hier schreien zoonen om hun vaders, al hunn' troost;
Ginds droeve vaders om het onheil vau hun kroost;
Daar vrienden om hunn' vriend ; ginds broeders om hunn' broeder.
De rouw word algemeen, en toont zijn kracht verwoeder.
Naardien hij in elks geest het schriklijk denkbeeld wekt,
Dat zelfs geen hand vol aard' die levenloozen dekt;
En dat hun schimmen, nu de lijken grafrust derven,
x\.l jammerklaagend door die doodlijke oorden zwerven.
Sints Varus ongeval, zes jaaren reeds geleên,
Wierd deze plaats geschuwd door vreemden en gebuuren.
Geen doodscher stilte waart bij de omgestorte muuren
Van steden, door 't geweld gesloopt, en uitgemoord,
Rondom 't verlaaten puin, dan in dit aaklig oord,
Dees stilte werkt met kracht op Eomcs legerscbaaren;
Elk zucht, en ducht dat hier zijn dierbre vrienden waren;
En hoort, in zijnen waan, 't gekrijt van 't geestendom.