Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — l. w. van merken. 147
Verachtelijk op mij neêr. Vermeetle! durft gij denken,
Dus riep hij, dat een stok de zege aan u zal schenken ?
Acht gij 't een hond te zijn, dien gij bestrijden zult?
Hij vloekte bij zijn Goón, uit brandend ongeduld,
En schold en hoonde en dreigde , en zwoer me in 't grimmig woeden,
Te slagten als een prooi, om 't wild gediert' te voeden.
Eene eedle gramschap deed mij blozen op dees reên ;
Verwaande! sprak ik, ligt de zege dan alleen
In harnas of in speer; en steiint ge op dat vermogen ?
Ik wacht mijn heil van God, van God , die in den hoogen
Voor 't heil des erfvolks waakt en voor ons leger strijdt;
"VViens naam gij lastren durft, wiens magt ons hart belijdt.
Hij zal u , in dit uur, door mijne hand doen sneven ,
En al uw volk ter piooije aan 't wild gedierte geven.
Op dat al de aarde erkenne en uit uw voorbeeld leer',
Dat Isrel wordt beschermd, door aller Goden Heer,
Die nimmer ongestraft zijn hoog gezag laat honen.
Dus sprekend, smeekte ik God, dit uur zijn magt te toonen,
'k Lei eeu der keijen in de werpkoorde; en beval,
Al slingrende, Isrels heil, den Schepper van 't Heelal,
En dreef den steen hem toe, die gonzende aangevlogen,
In 't reuzen voorhoofd zonk, en de ijslijk grimmende oogen
Deed puilen uit den kop. Daar stort het log gevaart',
Met spiets en helm en schild en harrenas en zwaard,
Al duislcnde op den grond; men hoort hem nederploffen,
Gelijk een Cederboom , door 't bliksemvuur getroffen.
Terneer stort, en 't gebergt' doet daavren van den slag,
'k Vloog ijlings op hem aan, toen ik hem vallen zag,
En lovende Isrels Gods, verhoorder van mijn bede.
Rukte ik, met al mijn kracht, zijn slagzwaard uit de scheede,'
En scheidde, daar ik hem op 't zwoegend ligchaam trad,
't Afschuwlijk hoofd, gekneusd, met brein en bloed bespat,
Straks van den loggen romp , en liet hem zonder leven ;
Fluks werd dees lofgalm door al 't erfvolk aangeheven,
Die iu den hemel klonk : „Gods naam zij eeuwige eer !
God lof! de zege is ons! God lof! daar stort hij neêr!"
Bavid en Jonathan.
's Rijks erfprins laat i^iet af zijn' halsvriend aan te maanen
Tot vlieden , doch weerhoud hem telkens door zijn traanen:
En David voelt door niets hera sterker treffen dan