Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
146 3e tijdvak: 1702-1795.
dieMen, Bamd en Oermanicus, versehnldigd is. Eene proeve uit elk
dezer zal onze gunstige opvatting bevestigen.
VU Hei Nat der Tegenspoeden.
Staat hier een weinig stil, o Treurenden! beschouwt
Slechts voor een oogenblik, wat u in onrust houd;
Of die beschouwing, in de rampen van dit leven,
tJw ziel verkwikken kou, u moed of troost kon geven.
"Wat schenk de rijkdom haar bezitters op deze aard?
Een huis, een handvol gouds: is dat uw wenschen waard ?
Doet dit, met zooveel krachts , naar zijn bezit u haakeu ?
Dekt dan de ruwe pij zoo waim niet als 't scharlaken ?
De nijvre werkman wordt door koude minst geraakt.
Van weinig houts word een verwarmend vuur gemaakt.
't Eenvoudigst voedsel zal de minste krankheen baren.
Gij ziet geen grove spijs deu landman ooit bezwaren;
Hij treurt niet, schoon de wijn hem niet tot blijdschap wekt.
Daar zuiver stroomkristal zijn dorst voor nectar strekt.
Al vormt de laage hut geen prachtige vertooning
Voor ons hoogmoedig hart, 't is echter ook een woning;
Zoowel een rustplaats op de groote levensreis
Als de allerruimste zaal van 't vorstelijk paleis;
Of hoont die laagheid u, doet u die engte vrezen,
Daar haast een kleine kist u ruim genoeg zal wezen.
Geen woning, hoe gering, die geen verblijf verstrekt.
De mensch is wel gehuisd, zo hem geen schuld bevlekt.
Vit David, 2e Boek.
David en Goliath.
De grcote Eilistijn, die tweewerf 's daags verscheen,
Vertoonde zich op nieuw, nog trotscher dan voorheen,
Toen mij de vorst omarmde en afzond op mijn bede.
Ga, sprak hij, jonge held! Verwin en keer in vrede!
Een diepe stilte, alom door Isrels heer verspreid.
Gaf klare blijken van beangste oplettendheid:
Doch 's vijands leger juichte eu hief het hoofd naar boven,
En dorst zich vóór den strijd, de zege reeds beloven.
De ontzaggelijke reus , verwaande goliath ,
Sloeg 't hatelijk gezigt, terwijl hij nader trad.