Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. - dibk smits. nicol. versteeg. 145
In cen uitvoeriger dichtstuk, Be Bottestroom getiteld, bezeug
D. Smits zijne geboortestad, en droeg dat werk aan Willem IV
op, waarna hij in zijne kleine ambtsbetrekking te Helvoetsluis
eenigermate vooruit kwam. Het stuk zelf, hoezeer minder vinding-
rijk en krachtig dan de Ystroom van Antonides, verdient eene
plaats naast deze warme lofspraak op Amsterdam , zonder nogtans
veel kans te hebben, om met zijne arcadische zoetigheid en
mythologische versieringen ooit weder in de mode te komen, of
het opkomend geslacht te kunnen boeijen.
Nicolaas Versteeg, mede een Uotterdammer, beschreef het leven
van Dirk Smits, en gaf op zijne beurt een heldendicht Moze> m
twaalf boeken. Jan van Hoogstraten, broeder van David van
Hoogstraten, in het vorig tijdperk vermeld, berijmde reeds in het
begin der 18e eeuw De Kruisheld of het Leven van den grooten
Apostel Paulus, waarbij goede platen van A. Houbraken. Hij
beproefde vervolgens met zeer veel bijval schier alle soorten van
poezij, voornamelijk treur- en blijspelen, mengelzangen, waarin
nog wel iets goeds is, doch die te veel stijfs en middelmatigs
hebben, om weder in het leven te treden. Ook zijn Af zetsel van
de Bepublgk of vrije Staat van Venetién, in 3 boeken, is ver-
ouderd, en door veel beter geschriften vervangen. Zeer merkwaar-
dig blijven evenwel zijne Staat- en Zedekundige Zinneprenten of
Leerzame Fabelen, naar die van Le Court speelsgewijze gevolgt, of
liever uit het proza vau dien republikijnschen schrijver der 17e
eeuw, thans in het tweede stadhouderlijk tijdperk opgerakeld en
berijmd.
Toen dat tijdperk reeds voorbij was en de leidsche rector
Hendrik Snakenburg overleed, 1753 , werd zijne Po^'z?}'door Erans
de Haas in het licht gegeven, en bragt onder een vloed van mid-
delmatigheden tevens een onvoltooid heldendicht aan den dag,
dat Joseph bezingt en geenerlei verdienste heeft. Een weinig
later poëtiseerde de enkhuizer dichteres Anna lloclfzema, geboren
van der Horst, en verbeuzelde haren tijd onder anderen op de
Gevallen van Ruth, kronijkmatig berijmd.
Luerelia Wilh. van Merken.
Amst. 1721—1789.
Anna Roelfzema werd verre overtroffen door Lucretia Wilhelmina
van Merken, op wier dichterlijke verdiensten wij nader terugkomen;
hier zij slechts aangemerkt, dat men haar een uitmuntend leerdicht,
Het Nut der Tegenspoeden, en twee veel te veel vergeten helden-
leiddraad tot de gescii. der kederl. letterk. III. 13