Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
46 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
Eene soortgelijke beschouwing staat in de Bietsche Boctnnael,
eu luidt aldus:
God,
God in hem selven es een geest.
Wat men van hem singt oft leest
of denkt, of schrijft daer af
dats algader maer een kaf.
5 Al die werelt machem 1) minnen;
maer hem en mach nieman kinnen
sinc hoegde ende sine diepheit,
sine lingde ende sine bretheit
en mach 2) gheen mensche weten.
10 Iii blijft altoes onghemeten,
bi es altoes moghcndlike
in hemel ende in artrike
oude in helle daertoe mede.
Hi en wilet gliene stede
15 hem en cs verborgen twint 3)
want hi alle herten kint
sonder beghin ende sonder inde
ende sonder middelheit, als iet vinde,4)
want soe wat sonder ende es
20 en heeft gheen middelt sijds ghewes.
Ontfermhertich ende goedertieren
es Iii in allen manieren
die niemans bede en ontseit 5)
op datter salechheit in leit.
25 Hi es oetmoedegher allene
dan alle menschen ghemene
ghereet ter ontfermechede
ende traghe ter Mrake mede.
Der Lehen Sjiieghelïi^t^ voor godsvrucht en goede zeden, maar
schimpt niet zoo zeer als Maerlant weieens doet, en onthoudt zich van
den toon der satire. Gebreken in het kerkelijke worden met ver-
1) Machem f moet hem, dus van *t werkw. moeten ^ verpligt zijn. In den
volgenden regel heeft mach de beteekenis van han. 2) Mach, kan.
3) Twint, draad, vlokjenwol — geen kleinigheid is hem verborgen. ÄU
iet vinde, zoo ver mij bekend is. 5) Ontseit, afslaan, weigeren.