Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POEZIJ. DIbK SMITS. NICOL. VERSTEEG. 141
Zoet meisje, rust dau vrij gerust,
U zal geen moeite moeijen.
Mijn eehtsieraad! mijn liefste lust!
Laat u een slaapje boeijen !
Slaap, Lijsje slaap. Wees wel te moe!
Ik zwijg : — zij doet baar oogjes toe.
Smits verliest eerlang een doehtertjen, Margareta genaamd, en
berrinnert zieb, dat die seboone naam een perel beteekent; ge-
wis dat was eene voortreflèlijke gelegenheid, om eenige verkre-
gene of ontleende taalkennis aan den man te brengen, maar dat
deed hij niet. Hij, de Tollens der I8e eeuw , hij daeht slechts
over zijne Margareta, zoo als Tollens omtrent honderd jaren
later over zijn Kruipend rupsjen, en kort daarna vond men op
de schrijftafel van Smits ambtelijk beheer den volgenden Lijkkrans
voor mijn Dochtertje,
Een rei van Eng'len zag
Door 't dunne wolkvloers heen ,
Of ergens hier beneên
Een zuivre perel lag.
Die waardig was te pralen
In 't goud van 's hemels zalen.
In 't einde viel het oog
Op Margareetje, een wicht.
Dat pas door 't levens-licht
Bestraald werd van omhoog,
En blijdschap, noch ellende,
Noch deugd, noch ondeugd kende.
Dat pereltje vol glans
Behaagde 't Englendom,
Des daalde 't in een drom
Van 's Hemels reinen trans ;
Eu streek met pen en veder
Bij Grietjes wiegjen neder.
Hier nam het, met een vaart.
Dat pereltje in zijn magt,
Belonkte en kustte 't zacht,
En vloog er mee van de aard