Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
3e tijdvak: 1702-1795.
Door een verborgen kracht, al krakende openbarst.
Dat de oceaan, van schrik, tot in zijn diepste kolken,
Beroerd, aen 't hobb'len raekt, en steigert tot dc wolken.
De schepen met zich voert, of smakt ze tegen rots ,
En blinde klippen aen, met ijsselijk geklots;
En straks, op 't onverwachtst, ten afgrond weer gevaren ,
Den zeeman ijlings dreigt te smoren in de baren.
Wat vluchten kan, verlaet huis, hof en kerk terstond,
Maer loopt de gapende aerd' , den dood, straks in den mond ,
Of word , door toren-spits en hooge tempeldaken,
(jctrofFen en gepraemt de jongsten zucht te slaken.
Wat de aerdschok ging voorbij , en ongekwetst liet staen,
Greep 't vuur, op zijne beurt, met gloênde vuisten aen,
Daer 't hof- en kerk-gewelf van macht en pracht beroofde ,
En , als met eenen slag , ontsluierde en onthoofde.
De wolken scheurden van 't gejammer en geklag
Van duizend duizenden, 't Scheen of op éénen dag
Het uiterste bederf der Hoofdstad waer beschoren.
Men achtte leven, goed en bloed en al verloren,
't Gevaer was overal; des was , bij kleen en groot,
De hoop op Gods genaê 't plegt-anker in den nood.
Dus kwam, schoon kortelings, helaes! zoo ver verschoven,
Nu 't al schier onder ging , berouw en godsdienst boven.
Maer, och! voor velen wis te spaê. Genac had uit,
Gods doel was nu alleen, om 't schrikkelijk' besluit
Van zijne grimmigheid 't vereischt beslag te geven.
Dat een ontelbaer tal van menschen kostte 't leven.
Nu denk eens wat dees stad, zelfs boven and're steên,
In zulk een barrening van rampen heeft geleên.v
Laurentius Steversloot,
Eenige jaren vroeger verscheen Jona de Profeet, door Lauren-
tius Steversloot, mede een heldendichter, zoo als men toen zeide.
Eigentlijk was Steversloot een achtingswaardig predikant te
Leiden, en behartigde de herderlijke bediening, waarbij hij zich
had moeten bepalen, met veel ijver eu zorg. Maar zijne zalige
ouders hadden hem in der tijd ter schole gedaan bij den wage-
ningschen rector Gerlacus Hoisingius, en deze leidsman der
jeugd, die zelf ^mannelijke verzen^ maakte, was oorzaak, dat
de dichtader van zijn kweekeling ontsprong.
Voortgetreden, zegt hij, op het voetspoor van de heeren Hooft