Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÏOEZIJ. — r. DE HAAS. 137
Zoo snel, ja sneller dan een bliksem, neergevaeren.
Zij kliefde 't starrendak, en zengde, in hare vlugt,
Het dikke wolk-gordijn; dat vulde straks de lucht
Met eenen hangen rook. De zon , pas opgerezen ,
Ontstelde, en voer terug met een beneveld wezen.
Ja zelfs de bleeke maen, schoon , op dat oogenblik ,
In 'tsombre schuilvertrek, werd bleeker van den schrik.
Naeuw kon de wraek den grond van Portugal bereiken ,
Of geeft aen haren stoet 't ontzaglijke aenvals-teiken.
£n duwt haer vlammend zwaerd , gewet aen allen kant',
Na driemael zwaeiens, tot in 's aerdrijks ingewand ;
Dat, door dien feilen stoot, gegriefd, van-een-gereten.
Van schrik te daveren, van angst' begint te zweeten;
Te hob'blen als de zee, en slaekt een damp, bevrucht
Van bangen zwavelreuk , en zware sulferlucht;
Terwijl 't door water , vuur en wind , in 't hart bestreden,
Een barrenende koorts voelt rijden door zijn leden;
Die, onverwacht, aen 't woen , met over-forsch geweld ,
Wat in het lichaem huist, in rep en roere stelt.
De vochten hollen doet, en met de lucht bij 't prangen,
De adren, worstelen, om vrije vaert te erlangen
Dat alles schud en beeft, en trilt van top tot teen,
Tot dat de gloed, te sterk, barst door de buizen heen
Met vreeselijk geschal verscheurt des aardrijks navel,
En brandmerkt de opperhuid met plekken van den zwavel.
En sulfer. De aerdboom gilt , en kermt op eiken stoot,
Niet anders dan een vrouw, van smarte in barensnood.
Men hoort gekraek, gedreun als van een grooven donder.
Die brommend', stommelende en vreeslijk romm'lende onder
Den grond, zoo ver het oor kan reiken, henen rolt.
De bosschen huilen, al 't geboomte suizebolt
Als door een' dwarrelwind, geslingerd en getroffen.
De torens waggelen- Men hoort ze neder ploffen.
Paleizen, huis en kerk, ontworteld en ontkroond,
Verzinken, en met haer wat haren grond bewoont.
Wie kan het naer gekrijt van mannen en van vrouwen.
En kind'ren , in dien nood verwekt, naer eisch ontvouwen ?
Ik ijs, als ik herdenk dat jammerlijk akkoord,
Van klagt en klokgeklep, nooit droeviger gehoord.
De bergen daverden, en loeiden, bij het horten.
Der toppen tegen een, tot ze op de rotsen storten
En plompen inden vloed, wiens bodem, zwaer geparst.