Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÏOEZIJ. — AKKOID HOOGVLIET. 135
de koningen van Elam en Siddin, Abrahams wapening en den
toestand van het leger der bondgenooten.
In deze details evenwel is het vooral zigtbaar, dat Hoogvliet
meer bij navolging dan wel bij inspiratie dichter was.
Intusschen de beschrijving van Sodoms ondergang is een meester-
stuk van deftige poezij, en de herderszang bij de geboorte van
Isaac eene uitmuntende pastoraal vol verbeelding, vol warmte,
oostersche en toch zeer natuurlijke denkbeelden.
Zoo is ook het tiende boek, ondanks eenige vlekken, stijfheden
en valschen smaak, een der verwonderlijkste en hartroerendste frag-
menten onzer letterkunde.
Het heelt de offerhande van Isaac ten onderwerp, en karakteri-
seert Abraham als den man Gods, die gelukkig was door ver-
trouwen en gehoorzaamheid.
Coenraad Droste, Johan de Haes, Frans de Haes.
Eene reeks heldendichters volgde, en hield met het einde der
achttiende eeuw naauwelijks op. Coenraad Droste, een officier uit
het tijdperk van Jan de Witt, en kort na de herstelling vau het
stadhouderschap in 1672 ontslagen, legde zich van toen af met
verdubbelen ijver op de beoefening der letteren toe, en vond een
ongemeen behagen in het tooneel, dat hij vooral tusschen 1707—
1714 van vele treur- en blijspelen voorzag. Al deze stukken
waren op fransche leest geschoeid en niet zonder verdienste, nog-
tans met te weinig oorspronkelijkheid geschreven, om zich op
het repertorium staande te houden.
Droste wierp zich toen in de armen der bijbelsche helden-
poezij, en schreef een cyclisch gedicnt, bevattende Het leven vau
den profeet en koning David.
Daarna vertaalde hij de Ilias en de Odyssea van Homerus, en
huldigde vervolgens in een bundel Herderskouten, den toen door-
dringenden pastoralentrant, zonder daarin beter te slagen.
Eene autobiographie, getiteld: Overblijfsels van Geheugenis,
'sHage, 1728, is, zonder nog eenigzins naar poezij te gelijken,
zeker wel het lezenswaardigste zijner geschriften; want Droste,
hoezeer een erbarmelijk poëet, was een man van beschaving,
leefde in zoogenaamde fatsoenlijke kringen, had veel gereisd,
en vertelt eenige bijzonderheden van zijn leeftijd, die niet moeten
vergeten worden.
Joan de Haes, een rotterdamseh koopman, geb. 1685 , over-