Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
510 3e tijdvak: 1702-1795.
Het welig vee dat stiaks zoo gretig graasde in 't rond,
Slaat nu aan 't kwijnen met den klaver in den mond,
Het leppert slechts aan't gras, en kieskaauwt onder't eeten,
Verliest den smaak of is het kaauwen al vergeten,
Het laat de kruiden, wijl de keel van droogte zwelt,
ïlaauwhertig vallen, uit de tanden op het velt.
De tierige os loopt staag alleen en dwaalt van kommer
En zoekt in naren nacht naar koelte en wilge lommer
Alsof hem 't kreeftvuur stak op zijn geplekte huid
En bulkt, en tiert, en blaast, en kucht een hees geluid.
Hij ademt versehe dau, en gaapt naar frissche winden
En zoekt de schadu daar geen schadu is te vinden.
Geen koele beek verdooft dien heeten boezembrant.
Men bewondert ook het vertrek van Abraham uit TJr, in den
trant van Aeneas vertrek uit Troye — vooral het afscheid van vrien-
den en magen, den Aartsvader zeer treffend in den mond gelegd.
Dat droevige vaarwel viel hart om uit te spreken.
Geen groene klim, die aan den ouden olmboom wast
En strengelt zich ront om zi]n takken, houdt zoo vast
Als onze harten, door een teere drift gedreven,
De scheiding weigeren en aan elkander kleven.
De droefheit blaast op 't lest met zuchten en geween
Den naren aftogt, en wij trekken spoedigh heen.
En zien nogh dikwerf om, door liefde in 't hart bewogen.
De vrienden zien ons na met root bekretene oogen.
Van hooge heuvels tot zij ons, met bittere smart
Verliezen uit het oog, en houden iu het hart.
Gehjk 't Sabeesche volk zijn Godt zoo rijk van stralen
Met deerlijk wangelaat ziet naar de kimmen dalen,
En op den heuvel klimt, om 't allerlaatste licht
Nogh toe te juichen tot het zinkt uit zijn gezicht.
Vervolgens voorpelt Ähraham, dat een zijner nakomelingen iu
Egypte zal komen en het volk van een zwaren hongersnood
verlossen moet.
Die voorspelling, welke geheel van Hoogvliets vinding is, geeft
het verhaal, als dichtstuk beschouwd, eene waarde te meer.
Tot de fraaiste plaatseu van dit dichtstuk behoort vooral de
Schildering van Abrahams vreedzaam leven aan de eikenbosschen
van Mamre, zoo mede de beschrijving van den krijg tusschen