Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POEZIJ.— A-RKOLD HOOGVLIET. 133
Na het rouwfeest, dat hier eene voor den dichter wensehelijke
vertraging te weeg brengt, schetst hij op uitmuntende wijze den
toestand van Sara, die aan Abraham ontroofd is en met den
vorst een gedwongen echt zal moeten aangaan; — hare onrust,
hare klagt, hare wanhoop, zijn schoon en edel opgevat en aller-
gelukkigst onder woorden gebragt.
Wij zien haar ten laatste
In onmacht met de doodverf op de lippen;
't Scheen of de ziel haar nu gevoelloos wilde ontglippen,
Zij drukte met het hoofd heur ademlooze borst
Gelijk een frissche bloem, door niemants bant bemorst.
Het hoofd voorover buigt, eu ligt ter aard gezegen
Door zonnebrand, en door gebrek van daau en regen.
In 't eind bekomt ze.
Zij verwenscht de oorzaak van haar ongeluk, en wil de hand
aan hare schoonheid leggen — maar 's konings moeder heeft Sara
beluisterd — en deelt haar mede, dat zij binnen drie dagen de
echtgenoot des konings zal wezen.
Op ieder woord verschoot de jonge vrou van verwen,
Nu bloosde zij , dan scheen ze als marmer te besterven,
Nu zag men versche sneeuw dan gloeijend inkarnaat.
Nu was het zomer, dan weêr winter op 't gelaat.
Met zulk een drift betreen de toghten 't hart vanbinnen,
Om d'eerste zitplaats in d'ontstelde ziel te winnen.
De koning wordt ziek. Sara ziet daar een redmiddel in, haar
door de hand der Voorzienigheid aangeboden.
Zoo ziet meu dikwijls als de wind is omgeslagen,
Na noorderstormen in het lieflijk mei-saizoen.
Waardoor 't geboomte beeft van koude, en't jeugdig groen
Besterft, door barre wint, dat uit het zoele zuiden.
Een lieve regenvlaag op d' eerst ontloken kruiden
En bloemen druipt, en al 't gewas besproeit op 't velt,
En dus de flaauwe hoop des akkermans herstelt.
Onder meer andere fraaije beschrijvingen in den Abraham munt
de Veepest uit; wij vinden daar regels als deze:
LEIDDKAAD TOT DE GESCHIED. DER NEDERL. LETTERK. III. 12