Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
rOEZIJ. — arnold HOOGVLIET. 131
en meer gevoeligen trant, die men in onze eeuw volgt, Hoe
het daarmede ook zij , zooveel is zeker, dat de stervende vader
een diehtstuk verlangde ter eere van den waren God, en dat de
zoon hem gehoorzaamde.
De Abraham de Aartsvader was de vmeht zijner diehterlijke
inspanning, en werd weldra een boek, hetwelk de natie op
hoogen prijs stelde en in aUe huishoudens gevonden werd.
Is deze Abraham nu een heldendicht naar de opvatting van
Aristoteles en zijne fransche Commentatoren — voorzeker niet;
want in plaats van eene enkele daad ten onderwerp te hebben,
stelt het ons de voornaamste bedrijven van den aartsvader in eene
diehterlijke levensbeschrijving voor oogen.
En in stede van doorloopend in een deftigen stijl geschreven
te zijn , rijst en daalt de toon naar eisch der zaken en personen.
Het is dus weder een dier cyclische dichtstukkeu, die bij de
Nederlanders zoozeer gezocht waren, en een overgang daar-
stellen tusschen de classisehe en romantische school.
Met eene kritiek van woorden en versbouw zullen wij ons
niet inlaten en slechts in het algemeen aanmerken , dat er bij veel
bevalligs en dichterlijks ook menig een regel in den Abraham
voorkomt, die niet naar den eisch der personen en der stoffe
geschreven is, zoo mede menig een onbeduidende of slecht ge-
maakte volzin.
Hoogvliet namelijk had bij eene mannelijke versificatie, bij een
grooten overvloed van krachtige dekbedden, ook al de gebreken
zijner tijdgenooten , en is dikwijls sierlijk zonder schoon te wezen,
of neemt platheid van uitdrukking voor eenvoudigheid en naïviteit.
Hoezeer een diehter in den vollen zin van 't woord, was hij
echter de man niet, om ons den herdervorst der eerste Israëliten
naar waarheid daar te stellen. Het ontbrak hem, waar het meestal
den dichters aan ontbreekt— aan kennis van zaken.
Om Abraham te schetsen, moet men het Oosten bestudeerd
hebben, en met het land, de gewoonten en zeden volkomen
bekend zijn. Hetgeen Hoogvliet daarvan wist was achtingswaardig
voor een burgerman van zijnen stand en bezigheid, maar niet
genoeg om den Aartsvader met al zijne omgevingen te behandelen.
Het onderwerp, in zijn geheel beschouwd, de godsdienstige
sluijer, waarmede hij het omhulde, is voorzeker wel geschikt om
op de verbeelding te werken — en in zooverre was zijne keuze
niet ongelukkig en zijne behandeling gepast; jammer maar dat
eene menigte verkeerd aangewende details de illusie weder wegnemen.