Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
130 3e tjjdvak : 1702—1795.
gediehten schreef van eenvoudigen, gevoeligen en stichtelijken
aard. Afkeerig van alle gezwollenheid, droeg hij veel bij tot
verbetering van het kerkgezang, eu was in 1772 een der ge-
committeerden tot de Psalmberijming, en later in 1803—1805
tot het vervaardigen van een Evangelisch gezangboek, waarin
hij vele bijdragen geleverd heeft.
Hollandsche Dichters.
De hollandsche dichters zijn legio; zij streven sehier alle naar
netheid van taal en zoetvloeijendheid, en vallen aan de hand
der fransch classisehe letterkunde doorgaans in mythologische
versieringen en rhetorische uitweiding.
Heldendichters.
Van het begin tot het einde des tijdvaks is het heldendicht een
geliefkoosde vorm van A. Hoogvliet af tot de beide van Harens
toe. Zie over de laatste het hoofdstuk Friesche Dichters, en neem
verder het woord heldendicht in de ruimst mogelijke beteekenis,
loopende over ontwerpen aan de Heilige Schrift, — en over
onderwerpen aan de nieuwere geschiedenis ontleend.
Arnold Hoogvliet.
Vlaardingen, 1687—1763.
Camoens en Rotgans vermengden de christelijke godsdienst met
de heidensehe mythologie.
Hoogvliet nam het anders op.
Na eene al te getrouwe en daardoor onbevallige vertaling der
Fasti van Ovidius gegeven te hebben, ontwierp hij den Abraham
den Aartsvader.
Bij het ziekbed van een stervenden vader had hij zich de
verpligting opgelegd, om zijn tijd aan iets anders te besteden
dan aan verdere vertalingen van Romeinsche gedichten, welke
zijnen vader als heidensehe voortbrengselen zeer onaangenaam waren.
Welligt is hij ook wel beknord geworden over een vrij groot
getal onbeduidende gelegenheidsstukjens, die men later in twee
zware boekdeelen heeft in het licht gegeven. — Een paar ver-
jaarversjens slechts aan zijne kinderen verdienen in die bundels
evenwel onderscheiding, als zijnde geheel in dien eenvoudigen