Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — psalmen en godsd. gezang. 129
delmatig godgeleerde en dichter, eenige aanmerking tegen Dat-
heens Psalmen gewaagd, 1745, waarop Gnepin wakker door-
stapte, en in 1752 eene quasi-verdediging des Psalmbundels te
zamen stelde, in 1758, onder den titel van Balheeniana enz., in
het licht verschenen. Zoowel tegen deze spotternij, als tegen de
Aanmerkingen van Andnessen, verscheen eene heftige beoordee-
ling in de Maandelijksche Bijdragen tol ophouw van Neerl. Taal
en Bichtk. I. 65, 189.
Andriessen verdedigde zich wat veelal onvruchtbaar, maar toch,
wat naar den regel het voorzigtigst is, met waardigheid en ernst.
Guepin, veel geestiger en derhalve met minder kans van langza-
merhand te slagen, waagde een hekelend Lofdicht op P. Dathenus
of Datheniaansche Bedenkingen over de Maandelijksche Bijdragen,
en trok tegen veler verwachting alle verstandigen op zijne hand.
De Datheensche berijming bezweek onder de slagen der satire,
terwijl de algemeene staten de thans nog in gebruik zijnde
overzetting tot stand deden brengen.
Guepin was echter wijs genoeg , om de eer der overwinning
aan den emstigen predikant van Veere toe te kennen, en schonk
hem het volgende klinkdicht:
Andriessen tast Datheen met klem en nadruk aan.
Die Davids hemelvlugt nahikt op zwakke krukken,
Ik noem hem Herkules, die manlijk dorst bestaan
Het monster-psalmgezang uit Neêrlandsch kerk te rukken.
De onkunde doet dit wis voor heiligschennis gaan,
En weert de onnozelheid hier vrucht of nut te plukken;
Stijfhoofdigheid zal liefst verwarde toonen slaan.
Dan, reedlijk overtuigd, hier aarzelen of bukken.
O Blame ! och arm ! eerhaer; dagrade ; smal; bescheet;
Verstangen; bloot \ gezet; o hoopning; schier ; secreet;
Gebenedijd; sijn ; koen ; po [hanzen ; strang ; beseven.....
Klinkt dus de hemelharp! — 't stoutmoedige Ter Veer
Gaf Nederland een hoofd, en dingt nu voorts naar de eer
Om beter harpgezang aan zijne kerk te geven.
Gelderland.
In Gelderland bloeide de Arnhemsche predikant Ahazuerus van
den Berg, die, zonder hooge vlugt te nemen, eenige godsdienstige