Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 3e tijdvak: 1702—1795.'
Choor.
Juich, hemel, juich ! de Koning leve !
Zijn rijk groei aan iu deugd en magt.
Dat al wat leeft hem eere geve,
"Voor 't geen zijn goedheid heeft volbragt.
Grijpt moed , bedrukte stervelingen!
Loopt hier uw pad door een woestijn,
De schepping zal eens samen zingen,
En God in allen alles zijn.
Reeds in 1793 was er behoefte aan een tweeden druk van deze
Mengelingen , die door den dichter, met vele verbeteringen, bezorgd
en eenige jaren later, 1801—1802, door Proeven van Liederen
en Gezangen voor den openbaren Godsdienst gevolgd werd.
Van Alphen was inmiddels, ten jare 1795 , van het staatstooneel
afgetreden, en overleed te 's Gravenhage,- 2 April 1803. "Ware er
nu een cent magtig te worden van ieder kind, dat reeds eeni-
germate met dien dichter bekend is, dan behoorde er ter zijner
eer een standbeeld in Utrecht te verrijzen, het zij dan, dat men
hem wilde voorstellen met de lieve wiehten, die zijn leerboekjen
ontvangen, het zij met al zijne geschriften aan de voeten en met
den vinger naar boven.
Zeeland.
Matth. Gargon maakte zich verdienstelijk omtrent het verbe-
terd kerkgezang, waartoe hij tot dc nieuwe Psalmberijming het
zijne bijdroeg.
Pieter Boddaert, raadsheer in het leenhof van Vlaanderen te
Middelburg, en als gemoedelijk godsdienstig zanger beroemd, gaf
tusschen 1726—1752 vier zware deelen Stichtelijke Gedichten , die
echter, uit een poëtisch oogpunt beschouwd , geen aandacht waar-
dig zijn.
Jean Guepin, een Vlissinger van fransche afkomst, hier
bovqn reeds onder de rederijkers genoemd, en in 1752 oprigter
van het taal- en dichtlieveud genootischap Conamur tenues gran-
dia , was een man van geleerdheid en smaak, en die, hoezeer
van de waalsehe gemeente, derhalve tot op het gebeente protes-
tantsch , een gruwzamen afkeer had van Datheens Psalmen,
toen nog in de nederlandsche kerken gebruikelijk. Een weinig
vroeger had de veersche predikant Andreas Andriessen, een mid-