Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — psalmen en godsd. gezang. 127
A.
Eedle grijzaarts, die met zilvren hairen
Bukkend, wagglend, neerziet in het graf.
Ziet de wooning, waar ge heen zult varen:
Legt gerust het aardsehe leven af.
B.
Jongelingen, maagden, friseh van kragten,
Uwe vroome vadren woonen daar;
Staan met open armen u te wachten:
Eert hunn' God en streeft hun deugden naar!
C.
Mcnschdom! zie het huis van Jezus Vader!
Zie den troon, waarop hij zelf gebiedt.
Zondig menschdom, tree eerbiedig nader:
't Is de troon, dien hij om u verliet.
A. B. en C.
Ja! Orion is zijn wagen
Gij, o melkweg! zijt zijn pad;
Juicht, wanneer ge hem moogt dragen,
Die geen starren tot zijn wagen
Noodig had.
Choor.
Deze aarde zelf heeft hem gedragen;
Zij is de parel vau 't hcel-al.
In haar schiep Jezus welbehagen.
Hij nam haar op in haren val.
Al rolden daar tienduizend zonnen
Rondom het ongenaakbaar licht.
Hier is zijn levensloop begonnen.
Hij heeft zijn zetel hier gestigt.
Solo.
Gij eng'len, ^ie op starren treedt.
Aanschouwt met eerbied onze woning;
Schoon gij met luister zijt bekleed,
Uw vorst is hier ook koning.
Wij zijn ook schakels van 't heel-al,
En leden van het rijk dat eeuwig bloeijen zal.