Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
I'nl
ij
(
42 3e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
met enen swerde ende doen 1) saen.
Maer dat benam hem Herman;
hi wildem meer pinen doen an,
ende wouden bat eolen 2) sinen moet;
om dit benam hi hem den doet. 3)
Daer vordine4) hene, daer hi woude.
Uie here van Amestel quam also houde,
ende sprac, of hijs en wiste niet:
«Herman ! wat hebdi hier bespiet 2it
»Here! dat io u lange heb geseit.
Nu moghedi ende io onse leit 5)
op hem wreken, tonsen wille.'/
Die grave sweeoh doe herde stille,
ende wert bevaen met rouwen groet;
ld pensde wel hi waer doet.
Van Velthem geeft verder den geheelen afloop dezer gebeurtenis,
die trouwens ook door Melis Stoke uitvoerig verhaald wordt.
Jan. de Klerck (Boendale).
Jan de Klerck, bij misvatting Dcckers genaamd, en naar
het schijnt Boendale geheeten, was klerk of secretaris van Ant-
werpen. Hij vervaardigde eene belangrijke rijmkronijk, getiteld :
Brabantsche Yeesten, waarvan het eerste gedeelte in 1315, het slot
in 1350 voltooid werd. Deze kronijk kwam in haar geheel, en
zelfs met vervolgen en bijlagen , door de drukpers in het licht, en
bevat zoo vele bijzonderheden, dat zij, bij de beoefening der geschie-
denis van Braband, als volstrekt onmisbaar kan beschouwd worden.
Het volgende i& eene Levensschets van hertog Jan I, aan de
Brabantsche Yeesten ontleend.
Van des goede Jans Seden.
Dese edele hertoghe Jan,
daer ic u seggen af began,
was wijs, vrome ende coene,
ende stout in al sinen docne,
5 ende goedertieme, ende melde:
1) Boen, dooden. 2) Colen, koelen. 3) Boel, dood. •!.) Forditie, roerde bij
hem. 5) Zeil, leed.