Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — psalmen en godsd. gezang. 123
eene hooge mate van christelijke godsvrucht en gemoedelijkeu
zin, zoo als onder anderen blijken kan uit het Sabbaths-Lied,
van dezen inhoud:
Verheugt u mijn Christen, 't gestarnte verdwijnt;
De dag om te rusten, de sabbath verschijnt:
De dag , die voor Jesus het graf eens ontsloot;
En stralen van vreugd, in de duisternis schoot.
De harten naar boven, en de arbeid gestaakt.
Die 't leven op aarde zoo rusteloos maakt.
De zorgen verdreven! 't eenstemmige lied
Sluite ooren en harten voor 't fluistrend verdriet.
De Bijbel geopend! ontsloten de schat,
Die hemelschen rijkdom voor armen bevat!
Een stof op de rotsen; een star, die u leidt
Naar 't huis, waar u Jesus een woning bereidt.
In God u verlustigd! in Jesus verblijd,
De kwijnende kragten vernieuwd tot den strijd.
De tempel gaat open, en Jesus gereed.
Reikt hongrigen voedsel, en naakten het kleed.
Zijn liefde, die dwazen de wetenschap schenkt.
Troost bloedende harten, door droefheid gekrenkt.
Is zwakken een sterkte, voor blinden een zon,
Voor dorstende zielen een springende bron.
Neemt dankbaar en moedig 't geen Jesus u biedt;
Hij schenkt zijne gaven aan zondaars om niet.
Verheugt u mijn Christen! verschijnt voor den Heer!
Aanschouwt nu Jehovah! zijn sterkte en zijn eer!
Zijn vrees zij uw blijdschap, zijn dienst zij uw lust!
Aan hem te gewennen uw zalige rust!
Uw huis zij een tempel, waar heiligheid woont;
Uw leven een spiegel, die Jesus vertoont.
Aan bloemen en vrugten erkent men den boom;
Aan't heldere water den levenden stroom!
Verheugt u mijn Christen! schoon de aarde verdwijnt,
De heer van deu Sabbath, uw Heiland verschijnt.
Verblijd u iu hoope ! die Sabbath genaakt.
Wiens eeuwige middag uw blijdschap volmaakt.