Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
122 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
Zuid-Holland.
Ia Zuid-Holland schreef Hendrik Schim , van Maassluis, derge-
lijke gewijde poëzij, als: De Heerlijkheit van Kristus en de Kerk,
Bijbel en ZededicMen vol gevoel en warmte, maar volstrekt niet
vrij van die zekere gerektheid, waarin onze godgeleerden en vooral
onze theologiserende leeken zoo gemakkelijk vervallen. Schim was
intusschen een der beste dichters uit de eerste helft der 18e eeuw,
zoo als mede uit zijne Bichtlafereelen, beslaande in Hofgedichten
Zinnebeelden en Zedezangen, kan blijken.
Utrecht.
Aan Utrecht danken wij Hieronymus van Alphen , den zangerigen
diehter, hier boven reeds genoemd, en die in de eerste plaats als
kinderdichter beroemd was; hij vervaardigde zijne Kleine Gedichtjens
voor de jeugd, in 1781, en beoefende, behalve de fraaije letteren,
het regt en de godgeleerdheid.
Als staatsbeambte was hij aehtervolgens procureur-generaal bij
het hof te Utrecht, pensionaris van Leiden en thesaurier-generaal
der Unie te 's Gravenhage. Hij behoorde tot de voorstanders der
heerschcnde kerk en het huis van Oranje : als ijverig protestant
schreef hij, onder meer belangrijke werken, voornamelijk Predikt hei
Buangelium aan allen Creaturen, en te zamen met Pieter Leonard
van de Kasteele Proeve van Stichtelijke Mengelpoezij, reeds in
1771 en 1772 uitgegeven. Vau de Kasteele, een Hagenaar van
geboorte, maar die gelijktijdig met Van Alphen te Utrecht ge-
studeerd had, werd in 1773 Amanuensis der Commissarissen voor
de nieuwe Psalmberijming, en werd later pensionaris van Haarlem,
in welke betrekking hij de gedragslijn volgde der toenmalige
patriotten. Als dichter schonk Van de Kasteele ons eene metrische
overzetting van Ossian, en vertaalde de Oden van Klopstock, in
1790 gaf hij een bundel oorspronkelijke Gezangen. In 1795 zat hij
in de nationale vergadering, onder koning Lodewijk in den staats-
raad , en overleed 10 April 1810.
Nog pensionaris van Leiden zijnde, gaf Van Alphen in 1783 Men-
gelingen in Proze en Poëzij, waarin niet alleeu drie godsdienstige
Cantaten, door Nieuwenhuys in muziek gebragt, maar tevens be-
langrijke wenken over deze soort van zangpoezij en verscheidene
kleinere zangstukjens van stichtelijken aard worden aangetroffen.
Zoo wel deze als gene munten door eene gemakkelijke en vloei-
jende versificatie bijzonder uit, en paren deze schoonheid aan