Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
492 3e tijdvak: 1702—1795.
mische Liederen een beteren weg insloegen, doch even als de maat-
schappij tot Nut van ' Algemeen het ongeluk hadden, vau den waren
volkstoon doorgaans te missen. Jufvrouw Deken, die in de Oeco-
nomische Liederen meer dan hare vriendin de hand had, gaf nog
Gedichten en Liedjes voor het Vaderland, 1798, en Liederen voor den
boerenstand, 1804, die allen hetzelfde gebrek hadden cn veel te
stijf waren voor den burger en het volk.
Onze omwentelingen van 1747 en 1795 waren beide vruchtbaar
in liederen, die, hoezeer van weinig dichterlijke waarde, evenwel
een zeker historisch belang hebben.
Intussehen sloeg Hieronymus van Alphen een blik in de ge-
schiedenis van vroeger dagen, en leverde eenige fraaije vaderland-
sche gezangen, waartoe hij de onderwerpen aan roemrijker
gebeurtenissen dan die van zijn leeftijd ontleende. Als proeve van
een beteren, lossen en tevens geestrijken trant zullen wij een
paar dezer moderne geuzeliederen ter dezer plaatse laten volgen:
Matrozen Zegezang na de verovering der Spaansche Zilvervloot.
Hoezee! Hoezee ! de spaansche vloot
Brengt haren rijksten schat
Den Nederlander in den schoot.
Eer 'tvolk gestreden had.
Wat baten goud en zilver daar.
Waar moed en kracht ontbreekt;
Wanneer men in 't grootst gevaar,
In plaats van vechten smeekt.
Wij maakten op die zeilen jagt,
't Was Hein, die 't ons beval.
Zij beefden voor hun rijke vracht.
En stoven naar den wal.
Wij klommen in de booten neêr
Vol ongeduld en moed,
Zij hoorden pas ons schietgeweer
Of vielen ons te voet.
Toen speelden wij het schoonste spel.
En, niet belust op moord,
Verleenden wij hun 't leven wel,
Maar sprongen fluks aan boord.
Daar zagen wij de kisten staan,