Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
eomänscnkijvees. 113
gezegd is, dat onze tijd, die zooveel beters te lezen heeft, tot
Willem Hendrik Seis terug moet keeren.
Elisabeth Wolff, geboren Bekker, Vlissingen 1738—1804.
Jgatha Beken, Amstelveen 1741—1804.
Twee vrouwen van geest, te weten Elisabeth Wolff en Agatha
Deken, openden den rij der nieuwere nederlandsehe romans cn
schreven gezamenlijk Historie van Sara Burgerhard, 1783, 2 deelen,
Historie van Willem Levend, 8 deelen, Brieven van Abraham
Blankaart, 1787, 3 deelen, en Historie van Cornelia Wildschut,
1792, 6 deelen, alle handelende over vaderlandsehe zeden, ka-
rakters in het tijdvak dat zij beleefden. Beide waren toen de
partij des vooruitgangs met veel levendigheid toegedaan. Behalve
hare eenigzins langwijlige, maar niettemin zeer onderhoudende
en behartingswaardige romans, schreven jufvrouw Wolff en Deken,
ieder afzonderlijk eene menigte gedichten en zedekundige proza-
werken , — de eerste in doorgaans satirischen en dikwijls vrij
scherpen, de laatste in meer deftigen en emstigen trant.
Jufvrouw Bekker, die met Wolff, predikant in den Beemster,
gehuwd was, verloor haar echtgenoot in 1777. Sedert dien tijd
woonde zij met jufvrouw Deken, en toonden de beide vriendinnen
een toenemenden ijver tegen de orthodoxie der heerschende kerk,
tegen vele misbruiken dier dagen; zij droegen rijkelijk het hare
bij tot de staatswoelingen van 1786. Toen voorts het stadhouder-
schap door den koning van Pruissen in bescherming was genomen,
begrepen onze geestige schrijfsters het vaderland te moeten verlaten,
en gingen zich te Trevoux in Bourgondië vestigen; daar schreven
zij hare twee laatstgemeldc romans, benevens Wandelingen door
Bonrgonje, 1789, Be Gevaren van den Laster ,\Ti\, Fabelen voor
de Jeugd, 1791, en keerden bij de omwenteling van 1795 naar
Holland terug. Vol vreugde over het verrijzen der Bataafsche
republiek, die naar haar inzien het begin der gouden eeuw moest
wezen, verbleven zij te 's Gravenhage, gaven nog Gedichten en
Liedjens voor het Vaderland, en een Aanspraak voor't Bataafsche
Volk, 1798 , later slechts kleinigheden en Bedenkingen van oude
Vrouwen. Jufvrouw Wolf stierf 5 November 1804, en Jufvrouw
Deken volgde haar weinige dagen later (14 van die maand).
Elisabeth Maria Overdorp, geboren Post.
In meer gemoedelijken trant schreef Juffer Elisabeth Maria