Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
beschottweïtd gedeelte der letterkunde. 109
»En waarvan komt nochtans, dat wij met den mond wijd
openstaan, als wij een Linguet of andere vreemdelingen hooren
spreeken ? Ons altijd willig achter den Eransehman houden, en
hem den toon boven ons laeten neemen ?
Toen alle natiën hunne moedertael begonnen te oefenen, ea
bemerkten hoezeer de kunsten leden door het gebruyk eener
doode tael, zijn wij, in plaets van ons aen het eygeue gelegen
te laeten, van vreemd op vreemd gevallen, of, 't geen nog erger
is, wij hebben het kwaed verdubbeld, het Eransch genomen bij
't Latijn.
Hierdoor moet den Eransehman in spreken en sehrijven bij
ons veel voor hebben. Dit moesten wij noodzakelijk wel gevoe-
len, en dus hem niet zonder reden de voorhand geven. Hierdoor
moeten wij altijd, zoolang wij het Eransch voor de tael zullen
houden, die de onze wezen moet, ons in de redevoeringen, ia
de gezelschappen, en overal waer net en sierlijk spreken een
voordeel is, achter den Eransehman houden; vandaar onze ver-
nedering , onze overtuyging, dat wij uyt den aerd iets slechter
zijn dan hij; vandaer de waere oorzaek van het verval en ver-
agtering onzer kunsten. Nooit is onze taele eenige aendagt ver-
leend van het hooggezag. Noch de hoogeschool van Leuven noch
de aeademie van Brussel hebben haer ooit meer gedaen, dan
niet verworpen. Daer komt bijna niets uyt in 't Vlaamsch; bijna
al onze nieuwsbladeren, eu andere voortbrengsels der pers , zijn
Eransch; en 't zijn de Eranschen alleen, die daervan de eer
hebben; zij zijn het, die meest de secretarissen en pedagogen
zijn der grooten, onze journalisten, onze gazettiers. In deeze
fransche dolheyd woelen wij nog tot op den dag van heden, ja
nu nog meer dan ooit, en men ziet in onze tegenwoordige
staetsomstandigheden de schoonste zacken miskleed of ontsierd
door onze onbekwaemheyd in die taal; ja men ziet er sommige,
terwijl het hem vrijstaet de moedertael te gebruyken, zoo onver-
draeglijk Franseh schrijven, dat zij daertoe schijnen gedoemd
geweest te zijn, bij wijze van schandboete.»
Zoo is het nog; want onder koning Willem I, toen wij over
het Herstel der Nederlandsehe Taal het woord voerden, en eenige
weinige Belgen zich aan die aangelegenheid lieten gelegen zijn,
was de oppositie tegen eene volledige aansluiting bij Noord-Neder-
land. Thans, daar de vroegere oppositie in 1830 getriumfeerd
heeft, is er tegen deze halffransche orde van zaken wel is waar
eene vlaamsche beweging ontstaan, doch daar zij, even als het
LEIDDRAAD TOT DE GESCHIED. DEE NEDEKL. LEOTEEK. III. IC