Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
]00 seiudvak: J702—1795.
gendlieid; 't was te vergeefs hen hunne onkunde, en gebrek van
oordeel zonder bewimpeling aan te wijzen, en hen, gelijk men
zegt, openlijk te botmuilen. Dusdanige rondborstigheid vertoornde
hen, zonder hunne hoogagting voor hun zeiven te verminderen;
En in geval het al eens scheen, dat zulke duidelijke berispingen
hun eenige nederigheid inboezemende, dit hun gevoelen wierd
door de eerste toegejuigde nabootsing dermate uitgewist, dat 'er
niets van overbleef; en dat ze op nieuws over de moeijelijkste
onderwerpen als zonder appèl hun onbezonnen vonnis streken.
Men verbeelde zig niet dat mijn groot oogmerk in dit vertoog
zij geweest, als iets loffelijks aan te prijzen, dat men zich geheel
en al aan eene eenige studie overgeve, en daar zijn gansche
werk van maake. Geenzius. 't Is daar zo verre van daan dat ik
verzekerd ben, dat die genen , die maar op eene zaak, schoon
van groote aangelegendheid, gevat zijn, hoe uitmuntend ze in
dat opzigt mogen wezen, wel als zeer nut voor de t'zamenleving
moeten geschat worden, dog naauwelijk een plaats verdienen
onder luiden van verstand; Immers ziet men dagelijks menschen
die door de natuur karig van geest bedeeld zijn, wanneer ze de
gansche kragt van 't weinigje dat ze bezitten als in een middel-
punt vereenigen, door een onvermoeide arbeid, zelfs van zeer
moeijelijke wetenschappen zig meester maken; schoon ze in alle
andere betrekkingen naaulijks doen vermoeden dat ze met een'
redelijke ziel begaafd zijn. Iemand daarentegen, die een levendige
geest en een gezond oordeel zijn aangeboren, vind in de meeste
wetenschappen honderd voorwerpen, die door eene aandagtige
reden , zo dra ze klaar zijn voorgesteld, begrepen worden. Zelfs
is het zeker , dat in eene geoefende reden , die de kunst van
redeneren zig eigen heeft gemaakt, de sleutel van alle kennis
opgesloten legt; Haar gebreken maar denkbeelden; de bekwaam-
heid om 'er 't ware gebruik van te maken bezit ze reeds. Ze is
te vergelijken met een afgerigt bouwmeester, die proeven van
zijn konst kan geven , zo dra de nodige materialen maar gereed
zijn. Ik heb alleenlijk willen toonen de bespottelijkheid van wijs-
neuzen , die om dat ze weten, 't geen ze geleerd hebben, ook
gerechtigt wanen te zijn, om te weten 't geen ze niet hebben
geleerd, en waar van ze, zo ze de moeite namen, van zig te
onderzoeken, bevinden zouden, dat ze 't minste denkbeeld niet
hebben.