Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 3e tijdvak: 1702—1795.
uit hunne verkeerde bevatting trekken ze gevolgen , die ze op
des sprekers, ot schrijvers rekening zetten, en aldus den text
met hunne grillige uitleggingen vermengende, of eer verwerrende,
doen ze wijze luiden schandelijke buitensporigheden voor den
dag brengen, daar dezelven de minste schuld niet aan hebben;
Men zou haast kunnen zeggen , dat ze alles in een boek vinden
behalven 't geen 'er wezentlijk in staat; Invoege , dat wanneer
het mij gebeurd is, dat een van die fijne oordcelaars mij ver-
zekerde 't een of ander gelezen te hebben, in een schrift van
een Auteur, wiens character ik dagt te kennen, ik zomtijds
zonder 'twerk zelfs ooit gezien te hebben, met succes tien tegen
een heb durven wedden, dat het aangehaalde in 't zelve te ver-
geefs te zoeken was. Om weder tot mijn onderwerp te komen,
zal ik zeggen dat het gemelde soort van verwaandheid zo door-
stralende is, dat ik duidelijk gemerkt heb dat het zelfs in zwang
gaat bij Werkbazen, die boven huns gelijken uitmunten, zo dat
iemand zig toejuichende wegens zijne verkregene roem door
netter een schoen of een kleed te maken als zijne makkers, zig
niet zelden voor laat staan, dat niets te verheven, of te duister
voor zijn verstand is, en naauwlijks kan begrijpen, dat men de
stoutheid hebbe vau andere gevoelens als de zijnen te omhelsen.
Nog een zeer merkwaardig staaltje van dezelfde verwaande
dweeperij zal ik bijbrengen , op welkers waarheid meu staat kan
maken, hoewel ik verzekerd ben, dat het den Lezer ganseh niet
waarschijnlijk zal voorkomen. In mijn reizen heb ik met een zeker
jongman kennis gemaakt, wiens voorname verdienste bestond in
de marionetten met zo veel geest eu levendigheid na te bootsen,
dat hij de originelen overtrof, en verdiende, dat hij op zijn
beurt door dc zeiven tot een model genomen wierd. Men zou
gezworen hebben, dat men de ijzerdraden die de oorzaak van
zijne bewegingen schenen te zijn, wezentlijk zag, en hij wist
zich van die rol te kwijlen, met zo eene aangename verschei-
denheid van gebaarden en stem, dat hij alle de personages van
dat gehele theater met de zelfde natuurlijkheid verbeelde, en een
geheel spel alleen kon uitvoeren. Deze had een makker , die op
de zelfde wijze met levendige personen omsproug, en als hij
'i goedvond iemand in een gezelschap wist te verdubbelen. Dia
gaaf had hij voornamentlijk geoefend omtrent eenige der voornaamste
Predikers, welkers gesten, stem en grimatsen hij zich niet
alleen wist eigen te maken, maar welkers trekken hij, om zo
te spreken, uit hun wezen in 't zijne scheen te kunnen over-
brengen. Hij was iu die nutte kunst tot zo een top van vol-