Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 3e TIJDVAK : 1703—179S.
den, men vestige zijn &wA?i%iQri^A.isa.MaagienroofAerBenjamiten,
alwaar ieder vrijster op eene bijzondere wijze, met daden en
woorden, dog alle met de zelfde aardigheid, zich van haar ge-
weldenaar tragt te ontslaan. Zo dat geen ware Poëzy is, zomoet
ik belijden dat ik 'er geen begrip van heb. Een audere tak van
verbeeldingskragt word nog in onze Poëet bespeurt, en in de
zelve munt hij zo zeer uit, dat ik nog oude nog nieuweDigters
in geen taal ken, die hem daarin te boven gaan. De Meesters
der welsprekendheid noemen 't geen ik beduiden wil Genus deli-
berativum, en 't bestaat in de kragt van de beste redenen, om
een zaak te beweren , of te wederleggen, te verzamelen en kun-
stig te sehikken en te verbinden. Hier van bespeurt men in 's
mans werken duizend schitterende voorbeelden. Onder anderen
heb ik altijd met verbaasdheid gelezen het stuk genoemd: Twee
verJcragt, twee getrouwd, in 't welk men twee geschondene Maag-
den voor de gespannene Vierschaar ziet verschijnen, de eene- om
wraak wegens 't schennis te vorderen, de andere om onder een
verzogt huwelijk met den misdadiger hare onschuldige schandvlek
te verbergen. De vertogen van beiden zijn van zo veel waar-
schijnelijke bewijzen vervult, en zoo kunstiglijk doorwrogt, dat
men zig geneigt voelt, om, met een Switzer, die twee beroemde
Advocaten had horen pleiten, te zeggen dat ze beiden gelijk
hebben. Ik zal hier nog bijvoegen , dat 'er in het werk van onzen
Poëet, een allerwegens doorstralend Caracter word onidekt, 't
welk aan 't zelve voor een deugdlievend hart een wondere aan-
genaamheid bijzet. Men vind 'er over al de baarblijkelijke tekenen
van eene ouderwetsche ongevijnsde eenvoudigheid; men kent hem
voor een trouw Vaderlander, een gedienstig vriend, een kuisch
minnaar, een deftig en teder gemaal en huisvader, en dit alles
is in hem gestaafd en vercierd met eene standvastige,. en altijd
tot groter volmaaktheid strevende Godvrugt. Noit heb ik zonder
eene teerhartige ontroering en liefde voor dien eerlijken man kun-
nen lezen zijne betuiging, dat hij nooit nog voor nog na zijn
huwehjk zig aan onkuisheid had misgrepen, en met geen vrouw,
als met de zijne, door eene bittere dood hem ontrukt, de ge-
meenzaamste omgang had genoten. Ik weet wel, dat dit eigentlijk
hem niet betreft als Digter, en dat de stralen van zo eene door-
schijnende verdienste een werk in onrijm, zo wel als in rijm,
het aangenaamste ligt zoude bijbrengen. Ik weet dat d'eerlijke man
hier van den Bigter moet onderscheiden worden, maar ik weet
ook, dat niets den Bigter zo kragtdadiglijk ondersteund als 't
geluk van den eerlijken man tot zijn onafscheidelijken gezel te