Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteuen. jan de klerck. 43
SO wie dat acn hem gheselde 1)
moeste daer bi worden rike.
Hi dorestreet vromelike
tusschen der Masen enten Rine tlant,
10 dat hem al ghinc in hant,
ende bleef onder sine roeden.
Eoefhuuse, die daer stoeden,
die den coepmannen daden toren,
die haer goet daer verloren,
15 die brac hi ende warpse neder,
soe dat pays was oyt seder.
Tomoye die mmde hi sere,
ende dan gheliet hi hem als een here;
ende het boech al dat hi voer hem vant
20 soe vroem was hi metter hant.
Als hi vernam daer men striden sonde
soe verfierdi alse die boude,
en wart groet in sinen moet,
ghelijc alse een leeuwe doet.
25 Iii en liet nooit ghenen man
sine wapene draghen an
daer hi selve striden soude,
omdat hi altoes woude",
waer dat men sijn teken soehte,
30 daer menne daer vinden mochte;
want hijt selve woude wreken.
Dit waren der edelheit treken;
van al der werelt was hi ontsien ,
hi hadde een vreesselic aensien.
35 Welken tijd hi wart erre
dan hadde tvolc liever verre
te sine, dan hem bat naer.
Enen stoc, dat es waer,
dien beet hi wel ontwee,
40 alse hem gramscap dede wee,
maer onlanghe hilt hijt in sinen moet.
Maten ridders dede hi goet,
in allen lande waer hi se vant,
die vrome waren metter hant.
1) Gheselde, vergezelde, te weten, die tot zijn gevolg behoorden.