Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
3e tijdvak: 1702—1795.
mei een roode geborduurde rok, en een hoed met pluimen op
te toijen. Zoud 'er wel iets ongerijmder voor den dag kunnen
komen als de verdigtselen van Phedrus huune lieflijke en vloei-
jende eenvoudigheid te doen verwisselen tegens 't keurlijk eieraad
van Maros Heldendigt. Waar vind men Schilders die een keu-
kenmeid met fluweel bekleden, of een Visvrouw, met paerlen,
diamanten, en goud laken opgepronkt, baars op karper doen
schoon maken ? Is het derhalve niet oogsohijnlijk dat hoogdra-
vendheid van Cats te vorderen en stoffen als de zijne daar door
te willen boven derzelver natuurlijke plaats verheffen, de dwaaste
pedantery is, die ooit beschimpt kan worden. Wat de door mij
erkende gebreken van 's mans Digtkunde aangaat, wie ziet niet
dat de zeiven maar aan de schors blijven hangen, en tot het
wezen van de zaak niet doorgaan. Zij schijnen niet uit onkunde,
en onbekwaamheid, maar uit nalatigheid, en onoplettendheid te
spruiten; 't geen ligt is in te schikken in een Staatsman, over-
laden met de gewigtigste en neteligste bezigheden, en die de
Poëzy alleenlijk gebruikt heeft tot verlustiging, en tot verkwik-
king van zijnen afgesloofden geest. Wat het wezentlijke aangaat,
zo verbeeld ik mij voor eerst, dat niemand dwaas en onregtvaardig
genoeg wezen zal, om in hem niet te erkennen, de nodige hulp-
middelen van de Digtgeest, een uitgestrekte geleerdheid, een nette
en grondige keunis van de meeste zaken , die 's mensehen aandagt
verdienen, nevens een treflijk en wel geoefend oordeel, 't Geen
hem even zoo weinig kan betwist worden, en waarin hij, mijns
bedunkens, boven al onze Nederlandsche Digters uitmunt, is de
Poëtische Schilderkunst, die kragt van verbeelding, die de natuur
stiptelijk opvolgende met levendige tafrelen des Lezers harssenen
vervuld, en zig van desselfs hart meester maakt, om in 't zelve
naar zijn welgevallen de beoogde passiën en driften tc verwekken.
Zonder eene onnatuurlijke hardigheid, en ongevoeligheid, is 't
onmogelijk zijne werken zonder 't innigste belang, en d'onwe-
derstaanbaarste beweging te lezen. Zij maken de zelfde indruk op
alle de gemoederen, op rijpe jaren , op ouderdom, op de tederste
jeugd. De proef van dc levendigheid van zijne tafrelen is de
werking de welke zij veroorzaken op d'onnozele kindschheid,
wiens hart nog zuiver, en onvervalscht nooit mist naar de ware
toonen der natuur te luisteren, en aan de zelve gevoelig te zijn.
Zomtijds heb ik mij zelve het vermaak gegeven van voor geestige
kinderen eene beweeglijke geschiedenis uit onzen Digter te lezen,
en met het grootste genoegen aangemerkt, hoe hun aandagt
aangroeide, hoe zij hoe langs hoe meer zig zelfs versmolten in