Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOEIESCHEIJVEES.— VAN EFFEN. 91
vingers te zien. De berugte en vergoodde Homerus heeft het nog
vrij wat erger gemaakt, dewijl hij om gemakkelijker te digten,
de dialecten of uitspraken van alle Grieksche volkeren onder een
heeft geworpen, 'twelk, mijns oordeels, voor zijn Grieksche tijd-
genoten een wonderlijk mengelmoes moet geweest zijn. Ik weet
althans wel, dat wij niet weinig op zouden kijken, indien een
Heldendichter van zijn stijl een Olipodrigo van Brabands, Vriesch,
Uitregts en plat Amsterdams maakte; Homerus blijft echter
Homerus, en die poëtische vrijheid belet zijne verkregene roem
niet, een reeks van eeuwen de gehele geleerde waereld door zonder
eenige vermindering te verduren. Men legt onze Cats nog te last,
dat zijne uitdrukkingen naar de Poëtische Godentaal niet swemen,
dat ze te gemeen , te verstaanbaar ziju, cn door niets hoogdravens
magtig, 't gehoor te verrukken. Voor eerst moet men een groot
onderscheid maken tusschen een ware verhevenheid en duisterheid
van stijl; ik heb nooit in de reden kunnen vinden dat verstaan-
baarheid een gebrek zo wel in rijm als onrijm konde wezen;
't schijnt egter dat vele van onze voorname Digters vau dat
gevoelen niet vreemd moeten wezen, dewijl geboren Nederlanders
zijnde, zelfs luiden van studie, derzelver vaarzen gedwongen
zijn verscheide malen te herlezen ora 'er de zin van te kunnen
raden. Men heeft ook door de bank een wonder denkbeeld vau
de hoogdravendheid; alles moet hoogdravend wezen zoo in Proza
als Poëzy , in Voorredens zelfs; daar een eenvoudige onderwijsstijl
te pas komt, gebruikt men de uitgekipste, zeldzaamste en ver-
hevenste bewoordingen. In Minnedigten, daar 't hart alleen zig
moet uiten in zijn eigen natuurlijke taal, zonder eene schijnbare
vermenging van verstand en geest, daar men gevoelen moet,
eu niet denken, sweeft raen ook al boven de wolken, en in
plaats van sagtjens met CatuUus voort te vloeijen, vlieg men met
Pindarus naar de lugt met geen klein gevaar van de met was
vereenigde wieken aan de stralen der Sonne bloot te stellen, en
met Icarus neder te piotzen. In Verjaar- en Bruiloftsdigten weet
men geen middelweg; men moet drollig, of hoogdravend zijn, en
Heldentonen aanwenden, om de verdienste van burgerluiden zelfs
uit te galmen. De ware welsprekendheid leert ons onze taal
naar onze stoffen te schikken. Cats is niet hoogdravend en
moet het niet wezen, dewijl zijne verhandelde voorwerpen die
verhevenheid niet vereischen, en met verwen, hun aard gevoeghjk ,
moeten geschilderd worden; Liefdensgevallen, Zinnebeelden, Fa-
belen, en Zedelessen een harnas aan te gespen en eene bulde-
rende taal te leenen, is uiet min bespottelijk als een Schoolmeeatcr