Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
3e TIJDVAK: 1702—1795.'
gestort. Aan de waarheid van die veragting valt niet te twijfelen;
de zelve is bij de hedendaagsehe Diehters en liefhebbers van de
konst zoo algemeen, als ongegrond. Zo iemand met lof van 's
mans werken durft spreken, men ziet hem aan als of hij uit
de andere waereld kwam, en het hem in de harssenen scheelde;
indien men anderzins goede gedagten van zijn oordeel heeft,
men verbeeldt zig dat hij niet ernstig is, en ik gelove vast dat
vele mijnor lezeren gewend hun oordeel hun onderzoek voorbij
te doen streven, zig zullen laten voorstaan, dat zo ik niet door
cen schielijk toeval van mijne zinnen beroofd ben, of dit onge-
rijmd gevoelen, of uit enkele dwarsdrijverij, of om met hen de
spot te drijven, onderneem te beweren. In een woord, bij de
meeste onzer hedendaagsehe rijmers is er zoo weinig onderscheid
tusschen Cats en Jan van Gyzcn, dat het bijkans dc moeite
waard is daarvan te spreeken. Maar steunt die veragting nergens
op ? is er niets in de werken van dien loffelijken patriot, dat
daartoe aanleiding geeft? Zekerlijk zijn er gebreken in 's mans
poëzy, dog beuzelagtige, inschikking waardige, en die door over-
wigt van fraijigheden en geestrijkheid ten overvloed worden op-
gehaald. 't Is zeker, dat zijn stijl niet genoeg is in een gedrongen,
en dat dikwijls de kragt van de zin met de uitgestrektheid der
woorden niet evenmatig is. Men verwijt hem ook met regt het
gebruik van dikwijls herhaalde stopwoorden gelijk als ik en weet
niet loat, en des al niet te min; stopwoorden die dc bloote naam
van Cats onze nieuwmodische dichtertjes, met een schaterende lag
nit den hals haalt, en die hen in de waan brengen, dat dit
gebrek alleen dien ouden Digter verre beneden hunne verdiensten
plaatst. Maar hoe zouden zommige van die maats staan kijken,
indien men haar eens aantoonde, dat sommige hunner stukjes,
die nog al eenige agting naar zig trekken, geheel en al ontbloot
van een redelijke zin, van 't een end tot het ander uit stop-
woorden bestaan; zodra er eens weer een vacrsje van die natuur
te voorschijn komt, zal ik, om te doen blijken, dat ik geen
praatjes in de lugt uitsla, de ontledingskoust .omtrent het
zelve eens in 't werk stellen, en handtastelijk doen zien , dat
het maar een opgeblazen vel is, waar aan vleesch, gebeente,
bloed, senuwen en levensgeesten ontbreeken.
Ik wil ook gaarne belijden, dat onze Dichter, om de maat
van zijne digtregels te vinden, en de rijm goed te maken, de
poëtische vrijheid vrij wat ver uitrekt, en de woorden een uit-
spraak geeft aan zommige bijzondere steden, en Provinciën eigen,
maar in 't schrijven niet gebruikelijk. Dog zulks is ligt door de