Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
histobieschkwveks.— van efien. 89
de verlustiging, naar ieders smaak geschikt, geoorloofd is,maar
zelfs van de grootste noodzakelijkheid. Wanneer door inspanning
van werkzaamheid, de levensgeesten verflaauwt, de harssenen
afgemat zijn, verliest de ziel zijne vrolijke eenvoudigheid, die zij
ten hoogste nodig heeft, en door rust en geoorloft vermaak kan
zij zig alleen opbeuren, verkwikken en hare vorige kragt weder
verzamelen; verwaarloost men zulks, de levensgeesten worden
meer en meer uitgedooft, 't bloed verliest zijn vlugtigheid, 't
word in zijn omloop gestuit, de werktuigen van de ziel worden
door swarte dampen beneveld, en met swaarmoedige schimmen
vervult, die niet alleen aan de kragt der redeneering, maar ook
aan de deugdoefening nadeelig zijn. De droefgeestigheid, de naar-
heid van gedagten maakt den menseh stuursch, nors , netelig;
alles staat hem tegen, alles verveelt hem, alles duid hij ten
ergste; 't hangt van hem niet meer af eene vriendelijke inschik-
kendheid omtrent ziju evenmensch in 't werk te stellen. Hij word
een vijand van zig zelve, hoe zal hij een goedhartig en zagtzinnig
vriend van anderen zijn?
De Verdiensten van Cats.
Ik heb voorgenomen de verdiensten van Cats in zijn hoedauig-
heid van dichter, volgens eenige grondregelen, op bondige be-
wijzen gevestigt, te onderzoeken, en aan dit voornemen meen
ik van daag te voldoen. Elders toonde ik aan dat de ziel vau
het Poëtisch vermogen bestaat in eene uitgestrekte en levendige
verbeeldingskracht, bekwaam om de gemoedereu, door sterke en
wel gelijkende tafreelen der begrepene voorwerpen in te nemen eu
te vermeesteren, en om door 't opwekken en kunstig schakeren
van denkbeelden met de andere overeenkomende en verbonden,
't geen de ware vinding is, uit te werken. Dog ik bewees met
een dat deze Digtgeest, aan de natuur alleen verschuldigt, buiten
staat is de vereischte uitwerking voort te brengen, ten zij dezelve
door geleerdheid zij gevoed, en bestierd door eeu gezonde en
geoefende reden. Ik maak mij sterk voor de vierschaar van on-
partijdige regters aan te tonen, dat dit Caracter in alle zijne
delen, op de poëzy van'onzen deftigen "Vaderlander toepasselijk
ia. Dog eer ik daartoe kome, ben ik van zins te onderzoeken
wat dog de oorzaak mag ziju, dat die Groote Man in zijn hoe-
danigheid van Poëet, binnen zo weinige jaren, van het toppunt
van roem, tot in den afgrond vau de uiterste verngting is neder-> -