Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
die niet missflü kan naar buiten uit te stralen, als met eene
lieffelijke dauw besproeit. Deze heugelijke waarheid wordt door
zijn ganseh gedrag bevestigt; 't allen tijden schittert eene bedaarde,
en bestendige blijmoedigheid zijne lieffelijke oogen uit. Als het
pas geeft weet hij de geestige railleriën, dog zonder beleediging,
voor den dag te brengen. Wordt de godsdienst door beschimping
aangevallen, hij verweert ze met de zelfde wapenen. Hij laat de
spotters uitspreken; hij geeft hen eene vrije vlugt, en weet ze
daar naa door hunne eigen redenen te betrappen, en in hunne
eigene n^en listiglijk te verwerren. Spottelijk op een tijd ge-
vraagt zijnde, of een wijs man, gelijk hij, geloven kon, dat
Bileams Ezel een menschelijke taal zoude hebben voortgebragt;
Ja dog, antwoordde hij koeltjes, waarom zou een Ezel niet eens
kunnen spreeken voor den Godsdienst, terwijl 'er zo veel menschen
tegens halken. Deze inwendige blijdschap, naauwlijks ontroerd
door ongevallen die hem onmiddelijk treffen, word zoo teerhai-
tiglijk geraakt, en bewoogen, door het lijden van zijn evenmensch,
dat hij niet rusten kan, voor dat hij, zo 't in zijn vermogen
is, het zelve weggenomen of verzagt heeft, en niet zelden heeft
hij door eene al te onbepaalde liefdadigheid zig zelf in verlegend-
heid gcbragt; de Christelijke Hefde is bijkans 't eenigste voor-
werp van de werkzaamheid van zijn gemoed. Word er kwaad
van iemand gesprooken, hij verdedigt hem met iever, zo 't eenig-
zins doenlijk is; en zo de reden hem zulks verbied, hij legt ten
minste de goede hoedanigheden van den veroordeelde in de tegen-
gestelde weegschaal, en nooit wanhoopt hij wegens de verbetering
van de losse wereldlingen, indien hij in hun gemoed maar
eenige tekenen van redelijkheid en goedaardigheid bespeurt. Hij
is ten hoogste vreedzaam, omtrent die geene, die in gevoelens van
de zijne verschillende voeden, of in 't ligt brengen, ten zij ze
de menschelijke 't zamenleving dreigen; Zo ik regt hehhe, zegt hij
dikwijls, om te haten die gene, die van mijn gevoelen niet zijn,
zo hebben ze 't zelfde regt om mij te haten, en zoo zoude de
' Godsdienst, die een bronader des vredes moet wezen, in een vuile
wel van oneenigheid en haat veranderen. Niet tegenstaande alle
die treffelijke hoedanigheden onttrekt hij zich niet aan't vermaak,
't geen hij wettig oordeelt. Hij ontziet zig niet voor een wijl
een ombertje of piketje le speelen, of een tooneelstuk, wiens
aardigheid de zeden niet kwetst, te zien vertoonen. Hij weet
niet, dat zulke uitspanningen, door reden bepaald, in Gods
wetten verboden zijn. Hij oordeelt, dat voor een ziel, door de
ergste banden aan een stoffelijk werktuig verknogt, niet alleen