Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOKIESCHBIJVEES. — VAN EITEN. 87
zijne ziel gemaakt. Zelden heeft hij pogingen *,-an noden, om
haar uit zijn gemoed als te parssen; zij vloeit van zelve uit de
rijke bronader van zijn overstromende boezem. De Godvrugt,
zijns bedunkens, moet in de stille eenzaamheid bevestigd, gevoed,
en aangekweekt worden, maar 't is in het gezelsehap der men-
schen, dat ze werkstellig moet worden gemaakt. Zijne deugdzame
hoedanigheden zijn ook zijne getrouwe gezellinnen, waar hij zich
ook bevind. Niet dat hij uit preeken gaat, en altijd van de ern-
stigste en hoofdnoodzakelijkste waarheden de menschen onderhoud.
Zulks is altijd niet gevoeglijk, en zelfs dikmaals zeer ondienstig;
't, is door zijne zeeden en daden dat hij de deugd aanprijst, en
in haare grootste bevalligheid ten toon stelt. In zijn ganseh ge-
drag , in jok zo wel als in ernst ziet men hem zagtmoedig, ver-
draagzaam, bescheiden, vriendelijk, inschikkend, nederig, leer-
zaam, opregt en billijk. Hij draagt zorg dat zijn verstand en
wijsheid met hun ganseh gewigt te voorsehün komende, niemand
tot een last verstrekken; hij evenaart zieh met zijn regt gezel-
schap en verontwaardigt zig niet te stameren, en kindertaal met
de laagste geesten te spreken, om hen aldus aanleiding tot aanwas
van wijsheid te geeven. Hij ontvlugt cgter nooit de behandeling
van stigtelijke en verhevene stoffen. Hij grijpt in tegendeel de
gelegenheid daar van met gretigheid aan, en zoekt zelf met be-
scheidenheid 't gesprek derwaarts te draagen. Zijn spraak is
alsdan natuurlijk, zonder zijn stem te sleepen of te verheffen;
zijn woorden zijn niet uitgekipt, niet ver gezogt, van 't gemeen
gebruik afgezonderd, maar verstaanbaar en eenvondig. Hij is
niet meesterachtig. Hij vordert niet op zijn woord gelooft te
zijn; Hij valt niemand in zijn reden; naar tegensprekingen luistert
hij met eene ingespanne aandagt, en zonder de minste spijt; Hij
wederlegt ze met de grootste vreedzaamheid, of vind hij ze bondig,
hij geeft zig over, zonder de minste dwang. Onverschillig waar
hij de waarheid vind, bij zig zelve, of bij een ander, omhelst
hij de zelve met het zelfde vermaak. Niemand kan van de ware
deugd heerlijker, aanlokkelijker en zielroerender denkbeelden geven
als hi]. Hij bekent wel dat ze in het begin, door de tegenstand
vau eene vetdorvene, en door driften vervoerde ziel, moeijelijk
en smartelijk moet vallen. Maar, volgens haare eigene natuur,
en zo als zij in zig zelve en in een gestemd hart is, schildert
hij haar af, niet als een beulinne van dc ziel, die dezelve zonder
ophouden pijnigt en martelt, maar als de liefste en aangenaamste
vriendinne van de reden, en van 't gemoed, 't welk zij verziert,
verheerlijkt, bevredigt, vergenoegt, en met de innigstéblijdschap