Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
86 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
lijke gedagten voortspruiten, bekwaam om eene godsdienstige ziel
te doen zidderen.
Het is dan het waar verheeven, en grootsch denkbeeld van
den Schepper het welk ik tegens kinderagtige, en gevaarlijke ge-
dagten hebbe verdedigt, dat in een gemoed, met reden verrijkt,
de vaste en onwankelbare grondslag van eene mannelijke deftige
eu Philosophische Godvrugt moet wezen, die- 't wezentlijke van
de ware deugd altijd voor oogen heeft, alle beuzelingen, die op
de zelve geen betrekking, geen invloed hebben, als onverschillig
en zomtijds verderffelijk , van de hand wijst, die ieverig onderzoekt
wat haar Opperheer dadelijk van haar eischt, en 't geen zij
daar door gevonden heeft met alle inspanning van hare pogingen,
zoekt te betragten; vau die Godvrugt, in een woord, die de
redelijke en gelukkige hebbelijkheid is van menschen , die zonder
fijn te wezen Godsdienstig zijn ; zij word in eene bovengemeene
graad bezeten van mijn' boezemvriend Aristus, die zijn geheele
ziel voor mij durft bloot stellen. Hij kleed zich volgens, en
niet onder nog boven zijn staat; zelfs geeft hij eenige agtopzijn
kleeding, eer hij te voorschijn komt. Doch daar na denkt hij
er niet meer om; Hij verwaarloost de Christelijke vergaderingen
niet, schoon hij niet vermeend door zijn pligt gedreven te worden
tot het hooren'van twee of drie Predicatien op eenen dag. Zijn.
hooft is niet sterk genoeg, zegt hij, om zo veel denkbeelden
t' effens te verduwen, en t' zijnen nutte te verteeren-, van kinds-
been af heeft hij zig op wijsheid toegelegd, en wel voornamentlijk
op het onderzoek van de gegrondheid, en de natuur van de
Christelijke Godsdienst; zijne redelijke eu bestendige overtuiging
wegens de gewigtigste waarheden, is hem gedurig tegenwoordig,
en heeft eene onfeilbare invloed op zijn ganschen wandel. De
eerste uuren van den morgenstond worden door hem in stillig-
heid besteed tot het loven van zijn Maker; en tot geestelijke
bespiegelingen die eene diepe indruk op zijn gemoed makende,
het zelve bewerken en bereiden tot een loffelijk en omzigtig gedrag,
't Zelfde gebruik maakt hij van de laatste uuren des daags.
Alsdan overweegt hij met de strengste naauwkeurigheid al wat
hij gezegt en gedaan heeft. Hij vergeeft zich de minste misslag
niet, als dezelve maar wezentlijk is; hij verwijt ze bitterlijk aan
zijne onagtzaamheid. Hij zoekt uit de droefheid, die ze in hem
verwekt, beweegredenen te trekken om ze met meer aandagt te
mijden, en uit zijne struikelingen haalt hij kragt, om zijn tred
op het pad des deugds in 't vervolg vaster te zetten. Deeze
onwaardeerbare gewoonte heeft de deugd natuurlijk en eigen aan