Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISIOEIESCHKIJVEHS.— VAN EPFEN. 83
te velleu? Ik weet, dat de verstandigste onder de godvrugtige
fijnen erkennen door woorden en daden, dat het geoorlooft is
onderscheid tusschen spijs en spijs , drank en drank te maken ,
en daarin met gematigdheid zijn keur te voldoen, 't Is wel waar
dat als zij dusdanig gebruik van de lekkerheid maken, zij ver-
kwikking noemen, 't geen zij in anderen brassen, smullen eu
smeren dopen; Maar de naam veranderd de zaak niet. Nu wUde
ik wel eens weten, door wat bedenkelijke reden de smaak eenig
voorregt, boven de andere zinnen, zich kan aanmatigen, eu
zo het geoorlooft is 't vernuft van de kokerij, om dezelve te
voldoen in eene zekere graad werkstellig te maken, uit wat
oorzaak 't vernuft niet mag aangewend worden , om, in de zelfde
graad de oren te strelen, en de ogen te verlustigen ?
Ik heb gezegt dat behalven fijnen, zonder Godvrugt en fijne
Godvrugtige, ook luiden werden gevonden, Godvrugtig zonder fijn
te zijn; dit laatste staat mij nog aan te tonen, en om zulks
behoorlijk uit te voeren, zal het nodig ziju een gegrond denk-
beeld van de ware Godvrugt te geven, 't welk voornamentlijk
afhangt van een welgevormde eu hoogwaardige verbeelding van
het Opperwezen, die het grootste voorwerp van de Godvrugt
is; Ik vermete mij te zeggen, dat de wezentlijkste dwalingen,
cn die de grootste invloed op de zeden hebben, spruiten uit
de verkeerde laage en onedele gedagten, die de dwaze menseh
omtrent het oneindig Oneindige in zijne harssenen voed. Zommige
zijn buitensporig genoeg, om zig wijs te maken dat in God
de deugden en volmaaktheden van een andere natuur zijn, als
in bepaalde geesten; Niets kan er ongerijmder en gevaarlijker
uitged^gt worden. Zo zulks waar konde zijn, zoude het ons
onmooglijk wezen 't minste begrip van onzen Schepper te vormen;
wij zouden gedwongen zijn nooit Hem aangaande te denken,
of te spreken; zijne openbaring, op de welke wij de minste
staat niet zouden kunnen maken zoud' ons volstrekkehjk onnut
wezen. Dog het is de klaarblijkelijkste tegenstrijdigheid dat zulks
mooglijk zij. 't Geen 't Opperwezen ons in de reden, en in zijn
woord als goed en loflelijk aanprijst, moet, zo ver het in een
oneindige zoo wel als in een eindige geest kan vallen, ia het
zelve van de zelfde natuur zijn; zijn oneindige liefde en hoog-
agting voor zig zelf, kan hem niet toelaten aan 't redelijk schep-
zel denkbeelden van deugd en volmaaktheid te geven, die zijn