Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
't welk zij leenen, aan dingen niet wezentlijk eigen aau de ware
deugd, verliaasten zij zieh gemeenijk te veel, tegen het na-
drukkelijk gebod van onze Opperleermeester, om andere te
veroordeelen. Een kleed naar de Mode, een aardig hulsel , een
vrolijk gelaat, een hartige lag, de pas van een dans, die de
benen zomtijds maken, zonder dat de ziel daar op agt geeft,
verwekken in hen aanstonds kwade gedagten, en de naam
van waereldlingen, en wel zomtijds van verdoemelingen en
lielleicigten, word met de uitersts roekeloosheid, aan die beu-
zelingen gehegt, voornamentlijk zo die gene, die zich kwan-
suis daar aan schuldig maken, zich niet ontzien, nu en dan in
een Assemblé, op een bal en in de Schouwburg te verschijnen,
of zich een uurtje met het kaartspel bezig te houden; 't Geen
mij hierin 't wonderlijkste voorkomt is dat hun deugd, zoo
streng in dit opzigt, zich, min, als aan deze uiterlijkheden,
stoort aan een üjn leugentje, aan eene onedele baatzugt, en aan
een ergerlijk licfdensgevalletje, en dezelven door de vinger ziet
als swakheden, bestamelijk met een Christelijke grond. Immers
is het zeker dat onopregtheid, bedrog, en onkuisheid duidelijk
door Gods wetten worden verboden, en dat die zich daar in
vergrijpen handtastelijk tegen hun eigen geweten zondigen. Zul-
ken, in tegendeel, die zich niet onthouden van eenige uitspan-
ningen, die men met de naam van ligtvaardigheid en ijdelheid
brandmerkt, ontkennen, dat, deswegens eenig uitdrukkelijk verbod
in Gods woord te vinden zij; en neem eens, dat zij hierin
dwalen; 't blijkt cgter zeker, dat het niet kwetzen van hunne
eonscientie, die misdaad vermindert. Dat het misbruik van die
verlustigingen, zo lang het duurt, met de godvrugt niet kan
verbonden worden is onbetwistelijk. Maar waarom dog kan een
matig gebruik van die vermaaklijkheden met de ware deugd
niet bestaan, of wel min bestaan, als zwakheden rakende de
verschillende gehoorzaamheid, aan Gods uitdrukkelijke wetten?•
Ymand, bij vooibeeld , die zich 't genot van dezelven gunt, en
goedvind in kleeding, die vau zijne Medeburgers op te volgen ,
die, daar en tegens, iu zijn gehele gedrag alle zijne betrek-
kingen omtrent zijn evenmensch, man, huisvader, vriend,
ingezeten, stiptclijk beantwoord; die met aandagt de uitwendige
godsdienst betragt, om wat reden moet die uit het getal der
ware Christenen uitgesloten worden ; Hoe weten wij hoe hij zich
bij zich zelve in een afgezonderd vertrek, met zijne bespiege-
lingen, omtrent zijn eeuwig belang, dragen mag, en wie geeft
ons het regt, om zonder kennis deswegens een nadelig vonnis