Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
verschuldigt aan Gods wezenllijkste wetten, rakende hun even-
mensch. Daar en tegen wegen ze aan het Opperwezen toe zo
veel kerkgangen, zo veel oefeningen, zo veel gelezene hoofd-
stukken van de heilige schrift, zo veel uitgestorte gebeden, zo
veel onthouding van swier, geoorlooft vermaak, en daar mede
verbeelden zij zich dat den Hemel reden van vergenoeging, en
zij, van gerustheid, moeten hebben.
Bij dit gewaand Accoord verliezen ze zekerlijk niet, zij den-
ken .den Hemel met beuzelingen te paj'cn, en al 't wezentlijke
voor zich te houden. Zij slagten de kiuderen, die door hunne
grillige en eigenziunige ongehoorzaamheid hunne ouders ver-
toornd hebbende, verzekerd zijn door flikfloyen eu liefkozerij,
die hen de minste moeite niet kost, dezelve te zullen verzagten,
en met zich te verzoenen. Wat zwarigheid dog steeker in de uit-
bottende takjes van de ondeugd wat te besnoeien, de kleding te
verefTenen, predikatiën aan te horen, zijn wezen in een nieuwe
vorm te gieten. Wie dog, zo hij het eenigzins ter harte neemt,
is tot dat werk onbekwaam. Maar op de pijnelijkste manier 't
hart op te scheuren, in 't zelve te wroeten, en met ernst te
werken om de diepe wortelen van 't zedelijk kwaat te doen wag-
gelen en allengskens uit te roeijen, de natuurlijke neigingen met
onophoudelijke pogingen te vermeesteren, de driften te temmen
en onder de gehoorsaamheid der verligte Reden te brengen, zijn
innigste natuur te vernieuwen, en voornamentlijk de opgebla-
zenheid , aan schijudeugd zo onafzonderlijk verknogt, t' onder
te brengen, en van den opper-zedemeester te leeren nedrig
en zagtmoedig van harten te zijn, daarin bestaat de ware moei-
jelijkheid, eu met eene de regte waardij van de godvrugt, en dat
is juist 't gene daar de misleide reden van dat slag van men-
schen de moeite niet neemt van aan te tillen.
Daar is geen valsch denkbeeld, dat een gemeenzamer bedrag
in 't menschelijk gemoed uitwerkt, als de misgreep waar door
een middel tot een zeker einde, voor 't beoogde einde zelve
genomen word. Dus ziet een gierigaart den rijkdom, waar door
een gelukkig leeven kan uitgewerkt worden, voor 't geluk zelve ,
aan. Dus wordt de opgelegde geleerdheid, waaruit eene geoe-
fende reden hulpmiddel tot aangroey van wijsheid kan halen,
voor aanwas van wijsheid zelve gerekent. De misslag van onze
deugd ontbrekende fijnen of wel ernstigen spruit uit dezelve
bronader. In de kerk een gedeelte van zijn tijd te verslijten,
den Bijbel en andere stichtelijke boekeu dikmaals te doorlezen
en zelfs in zijn geheugen te prenten, gebeden op te zeggen.