Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISIOEIESCIIllIJVEKS. — TAX EFrEN. 77
meer een hollandseli menseh, huwde eene hoUandsche vrouw , ver-
wekte een paar hoUandsche kinderen, en begon den Holland-
schen Spectator, het beste en nuttigste werk, dat men aan zijne
altijd vaardige pen verschuldigd is.
Van Effen, in 1735 overleden, begon deze reeks van vertoogen
drie jaren vroeger, en bragt ze tot 12 deelen 8»., aUe vol men-
schenkennis en levenswijsheid, aan hoUandsche aangelegenheden
uit den tijd, waarin hij leefde, met smaak en oordeel ontleend.
Ware dat boek op gracelijke wijze gedrukt en naar het gebruik
van onze dagen geïllustreerd, en wat taal en stijl betreft een
w^einig herzien, het zoude in ieders handen zijn en algemeen ge-
noegen geven.
Een drietal vertoogen vinde hier als proeve eene plaats.
Ware en geveinsde Godsvrucht.
Onder de mensehen die hun werk schijnen te maken, van
zich een eeuwige gelukzaligheid te bezorgen, vind ik drie-
derley slag. Zommige zijn fijn, en niet godvruchtig ; andere fijn ,
en godvrngtig teffens; andere wederom godvrugtig, en niet fijn.
Hoewel het woord fijn, hier ter plaatse niet zeer dubbelzinnig
is, vind ik egter raadzaam omstandiglijk de betekenis, welke
ik aan hetzelve hegte, uit te leggen. De Eijnigheid openbaart
zich , raet dezelfde natuur, dog, onder verscheidene gedaantens
in alle bekende Eeligien, zo wel de Ileidensche en Mahome-
taansche, als in aUe takken des Christelijke Godsdienst. Wat
onze Gereformeerde aangaat , ik verstaa door een fijn persoon
iemand, die zich van de gemeene hoop zijner medeburgeren af-
zondert; onder voorgeven van zich van alles dat niet direct tot
uitwerking zijner zaligheid dient, volmaakt te ontledigen. Ilij
verschilt van hen in kleding, in spraak, in gang, in houding,
wil hij zijne gedagten uiten zelfs in zaken, die op de godvrucht
geen betrekking hebben, zijn stijl en tonen swemen naar de
gewoone preektrant. Eij sleept zijne woorden traaglijk voort, 't
eene schijnt het andere af te wagten; zijn gesprek is onop-
houdelijk vermengt en afgebrooken door zugten en steunen. Zijn
aangezigt is strak en betrokken, zijne tred is met gemaaktheid
plomp, zijne ligchamelijke bewegingen zijn traag, en onachtzaam;
hij schijnt in gedurige innige bespiegelingen verdronken; zijn
stem komt zelden voor den dag, als door de neus, als of ze door
middel van dien doorgang, een nieuwe heiligheid konde erlangen.
Zijn droefgeestig en neerslagtig hoofd hangt opzijde, als eenë