Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
inSTORIESCUEIJVEES. — van effen. 75
blaadjens uit te geven, en volgde daarin den sehrijftrant van den
engelsehen Spectator, die toen veel opgang maakte, 1711.
De Misantrope, die echter geen menschenhater, maar een man
is, buiten het gewoel der wereld, zelfstandig oordeelende over
het geen hij waarneemt, vond meer dan gewonen bijval en werd ,
vele jaren later, door Pieter le Clerq in het Hollandsch vertaald.
In 1713 begon Van Effen het Jotirnal littéraire, en had daarin
tot medearbeiders: Elie de Joncourt, naderhand hoogleeraar in
de wiskunst en franseh predikant te 's Hertogenbosch, Willem
Jacob van 'sGravezande, toen nog niet te Leiden beroepen, en
Hendrik Albert de Sallengre, schrijver van den Novus Thesaurus
Antiquitatum Romanarum.
's Gravezande en Van Effen vergezelden intusschen den baron
van Wassenaer naar Engeland, toen deze, als buitengewoon ge-
zant, de krooning van George I ging bijwonen, 's Gravezande
kwam daardoor met Newton, Van Effen met eenige mannen van
smaak en fraaije letteren in aanraking. Men las destijds TOe Tale
of Tub van Swift , een satirisch vertelsel tegen de godsdienstige
twisten als eene nieuwigheid ; en Van Effen vertaalde het in het
franseh, waarnaar deze levendige en aangrijpende bespotting ook
in onze taal werd overgebragt.
In het vaderland weergekeerd , overleed de jonge baron van
Wassenaer; en ging Van Effen als huisonderwijzer in dienst des graven
van Weldercn over. Hij vergezelde jonker Bernard naar de leid-
sche hoogesehool, 1710—1719 , cn verliet hem , toen deze weldra
had uitgestudeerd, en , als adjudant-generaal, de hulpbenden verge-
elde , met welke de republiek den koning van Engeland tegen
de Schotten ondersteunde.
Van Effen schreef intusschen La Bagatélle, zedekundige Be-
toogen , waarin hij door overdrevene aanprijzing der ondeugd hare
buitensporigheden in het licht stelde. Enkele stukken dezer luimige
teregtwijziug zijn in de hollandsche vertaling van ie Misantrope
overgenomen; bovendien schreef hij tooneelstukjens , waaronder
Les Petits Maitres, en een Journal Ilistorique Politique et Galunt,
waarvan sleehts twee stukjens iu het licht kwamen.
Eene ondcrhandeliag, om bij den zoon eener parijsche dame
andermaal als gouverneur geplaatst te worden, liad geen gelukkig
gevolg. Van Effen, zoo het schijnt, was ten aanzien zijner gods-
dienstige gevoelens bij de moeder des jongelings verdacht gewor-
den , en behandelde dit voorval in- eene Crilique des Petits Maitres,
waarin hij de parijsche dame , onder den naam van Argante, zich
zeiven onder dien van Erastus, geschilderd heeft.