Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
450 3e tijdvak: 1702—1795.
d. Oitdheden en Gestichten van Kenncmerland, Amstelland, Noord-
Holland en West-Vriesland, 1721.
e. Oudheden en Gestichten van Zeeland, 1722.
/. Oudheden en Gestichten van Vriesland, 1723.
g. 'Oudheden en Gestichten van Groningen en Drenthe, 1724.
h. Oudheden en Gestichten van het Bisdom. Deventer, 1725.
De beste uitgave is die in zes deelen fo. ouder den titel:
Kerkelijke Historie en Oudheden begrepen in deze bijzondere ver-
handelingen : Batavia Sacra of Kerkelijke Historie en Oudheden van
Batavia, alles in hel latijn beschreven door den heer H v. H., in
't Nederduits overgezet en met aanteekeningen opgehelderd, door
H. V. R.; hierbij komt eene Korte Verhandeling van het Geld, etc.
door Frans van Mieris. Leiden, 1726.
Monographien en Biographien,
Behalve de historisehe hoofdwerken, hier boven opgegeven ,
kwamen er verseheidene monographiën over enkele punten der
algemeene en vaderlandsche geschiedenis in het licht, en ontving
meu gewestelijke en plaatselijke beschrijvingen, met eene menigte
biographische werken van allerlei aard; geen dezer onderscheidt
zich door den vorm, en wij mogen cr derhalve in dit overzigt
niet langer bij stilstaan.
Politische Schrijvers.
Uit de politische schrijvers en journalisten, die in de 18e eeuw
Jioogst belangrijk werden, kiezen wij er slechts één uit, om de
litterarische eu zedekundige onderwerpen, die hij behandelde,
te weten:
Justus van Effen.
Utrecht, 1684 — 's Hertogenbosch, 1735.
Justus van Effen is de beste hoUandsche prozaschrijver der
18e eeuw. Hij vormde zich naar de engelsehe en fransche bel-
letristen van ziju tijd. Ka eerst te Utrecht en te Leiden in
de regten gestudeerd te hebben, werd hij huisonderwijzer, het
eerst bij de weduwe Bazin de Limeville, wier beide zonen hij
opvoedde, daarna bij den baron van Wassenacr, heer van Duiven-
voorde, ruwaard van 't land van Putten.
In deze betrekking staande, begon hij de Misantrope inweek-