Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteken". lodewuk v. vèlthem. 39
Nu geviel op een urel) aldaer,
dat goet gestolen wert daernaer
15 daer dat wijf te wandeine plach;
sodat men dede daer gewach,
dat dit wijf hadde gedaen,
Ende om dit wart si gevaeu
ende in gevangenesse geleit swaer,
20 ende gevetert 2) daer openbaer ,
ende met ketenen geslaghen mede
an een stijl daer ter stede,
ende om den hals een brakeS)
daer si in lach met ongemake.
25 Doen si dus lach gevaen,
sprac si aldus daeran saen.
//Marien onser zueter vrouwen:
Ay vrouwe! ic die u met trouwen
dicke hebbe gevast, in node,
30 die Saterdaghe met droghen brode,
ende u bedinge 4) heb gedaen
alle daghen u tieren saen
u Ave Marien, ende of dit was
u bequame 5), so hulpt mi dordas,
35 dat ik uut dese vanenes 6) eome.
Maria maghet, edele blome!
Ende doe si dit hadde gesproken
so worden gene keten te broken 7)
ende onse Vrouwe quam selve daer,
40 dochte gene wive daernaer;
ende nam se daer op die stede
metter hant, ende leet se mede
in die kerke te Leenke saen
ende deetse daer doe sitten gaeu
45 metten veteren 8) an die been,
ende metter braken, die oec sceen
VI voete wijt ende achte lanc.
Die dore, daerdore dede den ganc
1) Op een ure^ op zekeren tijd. 2) Gevetert, geboeid. Z)Bralce, halsboei,
dwangkraag. 4) Bedinge, gebeden, 5) Of dit u bequame was, of het u mogt
behagen. 6) Vanenes ^ gevangenis. 7) Te broken, verbroken, JV vóór de werkw.
wordt thans door ver uitgedrukt, 8) Veteren, boeijen.