Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page

72 3e TIJDVAK : 1702—1795.
Ij. P, van de Spiegel.
Middelburg, 1737. Lingen , 1800.
Eene belangrijke verhandeling Over den Oorsprong en de His-
torie der Vaderlandsche Pegten inzonderheid van Holland en Zeeland
zijn wij Laurens Pieter van de Spiegel verschuldigd, 1769. Deze
geleerde staatsman was destijds raad en burgemeester van Goes,
en schreef nog Over de Opkomst, het Gezag en den Ondergang der
Aloude hooge of grafelijke Vierschaar in Zeeland, eene Historie der
Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beverland zich
begeven hebben onder het stadhouderschap van 'prins Willem van
Oranje in het jaar 1577. Hij stelde zich voor eene volledige ge-
schiedenis der Unie van Utrecht te schrijven, en gaf tot dat einde
Ontwerpen der Unie in twee bundels Onuitgegeven Stukken in
het licht; doch bij het verschijnen der laatste was hij reeds
secretaris der staten van Zeeland, en in 1785 hun raad-
pensionaris. In 1787 ging hij op verlangen van den prins in
dezelfde betrekking naar Holland over, en vond, gedurende de
moeijelijke jaren van zijn bestuur, voor verdere letteroefeningen
geen den minsten tijd.
Na de omwenteling van 1795 werd niet alleen het ambt vau
raadpensionaris opgeheven, maar Vau de Spiegel, die steeds ge-
streefd had naar het wegnemen van vele misbruiken, doch
het stadhouderschap zocht te handhaven, verloor zijne vrijheid
en bleef tot het laatst van 1798 in den kerker. Toen ontslagen,
woonde hij eenige maanden te IJsselstein. Tijdens den inval der
Engelsehen en Hussen scheen er plan te wezen, om hem ander-
maal te gijzelen, en dit gevaar ontkwam hij door zich naar Lingen
te begeven, waar hij in 1800 aan eene beroerte overleed.
Nog bij het leven van Van de Spiegel, doch zonder zijne toe-
stemming , verscheen Nadenking van eenen Staatsman wegens zijn
Ministerie in Holland, eene soort van verantwoordigiug, die hij
in het eerste jaar zijner gevangenschap had opgesteld. Eindelijk
kwamen er drie jaren na zijn overlijden Brieven en Negotiatiën
in het licht, bevattende de onderhandelingen van 1792—1795, met
de Eransche republiek gehouden.
Hugo Franc, van Heussen.
's Gravenhage, 1654 —Zä», 1719.
Omtrent de kerkelijke geschiedenis der Vereenigde Nederlanden
maakte Hugo Franc, van Heussen zich bijzonder verdienstelijk.