Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
historieschkijveb. - hendk. v wijn. 71
schiedenis der Vereenigde Nederlanden in 25 deeltjens , van den
graveur Jan Pokke, die ook eene Oesehiedenis gaf der XVIII
Eeuw, en liet Vaderl. Woordenboek van Kok voltooide.
Hendrik van Wijn.
's Gravenhage, 1740—1831.
Van meer belang zijn de Bijvoegsels en Nalezingen op Wage-
naar door verscheidene geleerden, maar voornamelijk door Hendrik
van Wijn gegeven. Van Wijn was regtsgeleerde, en beoefende
vooral de taal- en oudheidkunde en geschiedenis van het vaderland.
In 1771 werd hij pensionaris van den Bricl, en sleet er acht ge-
noegelijke jaren, niet overkropt met bezigheden, en daardoor zeer
vrachtbaar aan wetenschappelijke nasporingen en belangrijke
geschriften. In 1779 ging hij in dezelfde ambtsbezigheden naar
Gouda over, en beleefde er de moeijelijke jaren van 1780 —1787,
zich daarin met veel ijver en bekwaamheid als een voorstan-
der van het stadhouderschap, doch met volle. souvereiniteit
der staten gedragende, en waarvan het gevolg was, dat hij iti
1788 zijn ontslag moest nemen. Van toen af tot in 1795 trok
Van Wijn zich in zuivere letteroefeningen terug, en schreef de
bekende hier boven reeds vermelde Bijvoegsels en Nalezingen.
Ofschoon een patriot van 1787, was Van Wijn volstrekt geen
voorstander van de Bataafsche Republiek, en weigerde het lid-
maatschap der nationale vergadering, waartoe hij geroepen was;
doch het ambt van Archivarius, hem in 1802 geschonken, nam
hij dankbaar aan, en behield het, behoudens eene kortstondige
stoornis onder het het franseh bestuur, tot aan zijn dood, 1831.
Zijne voornaamste werken zijn: Historische en Letterkundige Avond-
stonden, waarin, behalve eene overzetting van Tacitus Over de
Zeden der Germanen, eene schets gegeven wordt van de Ond-
Ncderlandsehe Letterkunde, in verband met de kunsten, weten-
schappen en levenswijze der middeleeuwen, een vak van studie,
waaraan destijds (1800) nog weinig gedaan was, en dat aan Van
Wijn de grootste verpligting heeft.
Op zijue Historische en lictterkundige Avondstonden volgde een
tijdschrift, Huiszittend Leven genaamd, bepaaldelijk toegewijd
aan het leveren van bijdragen, tot de Geschiedenis, Letter- en
Oudheidkunde betrekkelijk.