Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 3e TIJDVAK : 1702—1795.
Jona Willem, te Water.
Zaamdag , 1740. — Leiden, 1822.
Te Zaaraslag, waar Willem de Water, schrijver van het fibo^-
adelijk Zeeland, predikant was, werd zijn zoon Jona Willem ge-
boren. Deze diende de kerk te Haamstede, te Veere, te Vlissingen,
te Middelburg, en ging in 1785 als hoogleeraar in de godge-
leerdheid en kerkelijke geschiedenis naar Leiden. Zoowel over
deze wetenschappen als over de geschiedenis in het algemeen,
bijzonder die- van het vaderland, had hij destijds reeds verschei-
dene verhandelingen iu het licht gegeven, onder anderen het Sbr^
Verhaal der Reformatie in Zeeland van ziju vader voltooid; later
schreef hij een Aanhangsel tot de Historie der Hervormde Kerke en
Doorl. Sehole, insgelijks van Willem te Water.
Tusschen 1776 cn 1796 bewerkte hij eene zeer uitvoerige en
grondige Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Neder-
landsehe Edelen ter verkrijging van Vrijheid in den Godsdienst en
Burgerstaat, dat als zijn hoofdwerk moet beschouwd worden, uiet
zoo zeer uitmuntende door levendigheid van stijl, als wel door
naauwkeurigheid en rijkdom van inhoud. Een soortgelijk voort-
brengsel is de kleine biographie, getiteld: Levensbijzonderheden
van Pieter Adrz. van Be Werf. Het zelfde karakter draagt
het Levensberigt, dat hij ons van zich zeiven heeft nagelaten.
Litterarisch talent is in deze geschriften volstrekt niet te be-
speuren, maar daarentegen veel geleerdheid en goede trouw. Jona
Willem te Water bereikte een hoogen ouderdom, en bleef als
Oranjeman zich zeiven steeds gelijk. In voor- en tegenspoed hield
hij aan het vaderland vast op eene ^"ijze, die in zijne Verkorte,
doch wat de hoofdzaken betreft, eenigzins uitgebreide Geschiedenis
van Wagenaar, bijzonder zigthaar is.
Beknopte Geschiedenissen van het Vaderland.
Een ander Beknopte Historie van het Vaderland, insgelijks naar
Wagenaar gevolgd, verscheen nameloos, Harlingen 1767 ,4 deelen,
in 1776 herdrukt.
, Een 'Vervolg op Wagenaat door M. Staart gaat van 1751—1784,
een ander 'Vervolg door een onbekende, begint met 1752 en bevat
17 deelen, daarna verscheen een Tweede Vervolg (door Adr.
Loosjes Pz.) in 48 deelen tot 1895. Eene andere compilatie vau
dien aard, maar op kleiner schaal en voor kindereu, was de ö«-