Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
histokiescheuvees. — adbiaan kluit. 69
Europa te handhaven. Spanje heeft hun moed ondervonden; Lodewyks
hoogmoedige onderneemingen zyn door hun gedwarsboomd; dog datze
veel van hunne bondgenooten kunnen verdraagen, eerze tot het
opvatten der wapenen gebragt worden, bewyzen de geduurige, en
tot nog toe ongewrooke, tekens van der Engelsehen hebzugt en
wreedheid.»
Bespiegelingen over de Vier Getijden des Jaars, die hij vroeger
schreef, vallen mede in het gemoedelijke, eenigzins naar het sen-
timentele overhellende. Zijn hoofdwerk is eene uitvoerige be-
schouwing vau het tijdvak der Batavieren, onder den titel van:
De Aloude Gesteldheid der Vereenigde Nederlanden, een geschrift,
dat thans als geheel verouderd kan beschouwd worden, en in ieder
opzigt overtroffen is door den Alouden Staat en Geschiedenis des
Vaderlands van G. Acker Stratingh.
Adriaan Kluit.
Dordrecht, 1735 — Leiden, 1807.
De geleerdste, maar tevens minst populaire geschiedschrijver van
dit tijdvak was Adriaan Kluit, in 1778 tot hooglceraar in de
vaderlandsche oudheden te Leiden beroepen. Hij aanvaardde deze
betrekking met eene latijnsehe redevoering Over het Regt der
Nederlanden ter Afzwering van Philips, en ontwikkelde daarin
eenige monarchale beginselen, die bij de bestaande overhelling
naar dc souvereiniteit des volks veel tegenstand vonden; zijne
beschouwing van de Fransche Regten van den, Menseh, 1793, cn
verhandeling over den Oorlog met Engeland, 1780, in 1794 uit-
gegeven, mishaagde evenzeer, en zijne uitmuntende bewerking van
Hollands oudste kronijk werd over het hoofd gezien. Zijne ge-
schiedenis dor Tractaten van de Vereenigde Nederlanden cn zijne
fraaije Leiddraad tot de Diplomatie kwamen uit den aard der
zake slechts in weinig handen, en zoo verloor hij zijn ambt
tijdens het ontstaan der Bataafsche Eepubliek, die met geene
historische waarheden gediend was.
Kluit bearbeidde intusschen eene hoogst belangrijke Geschiedenis
der Hollandsche Staatsregeling, en kreeg bij het bedaren van
dcil revolutionairen storm zijn ambt terug, 1802. Koning Lo-
dewijk gaf hem in 1800 den nieuw opgerigten leerstoel voor de
Statistiek; doch reeds in 1807 verloor hij het leven in den
ramp van Leiden. Thans zijn zijne werken onmisbaar. Dat over
de Tractaten, is door Mr. H.A. van Dijk tot op 1846 voortgezet.