Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
dat ons sal eere daer af gheseien.
Siedi mi gaen in hant of vlien
ic wille dat ghi mi selve verslaet.v
Lodewijk van Velthem.
Sjiieghel hisioriael,
Lodewijk van Yeltliem draagt zijn'naam naar liet dorp Velthem,
waar hij omstreeks 1313 pastoor was. Van zijn' berijmden
historiael is slechts de vijfde partie overgebleven , loopende van
1248—1316. Ofschoon eene algemeene geschiedenis zijnde, bevat
dit werk vele bijzonderheden over de Nederlanden, vooral over de
hertogen van Braband, koning Willem II, graaf van Holland,
graaf Eloris V en de duitsche keizers uit het luxemburgsche huis.
Even als Van Maerlant, was Van Velthem een groot tegenstander
der romantische poëzij hij zag ongaarne, dat de waarheid door
diehterhjke speling omhuld of door onkundige tijdgenooten uit
waanwijsheid miskend werd. Hij zelf schreef raet veel historische
trouw, maar is in zekere opvattingen ongemeen bekrompen en
van bijgeloovigheid niet vrij te spreken, bij voorbeeld in het vol-
gende verhaal;
Van onser Vrouwen, ene Miracie, die te Leenke gesciede.
ffin desen tide doe dit was,
gesciede bi Brucele, als iet las,
in een dorp dat Leenke heet,
daer onze Vrouwe rest, 1) God weet.
5 Daer was een arm wijf ter stede,
die om haer broct ginc 2) oec mede;
dese vrouwe plach 3) altocs nochtan
des saterdaghes te vasten dan
dor 4) onser Vrouwen werdichede.
10 Ende altocs dit wijf oec sede5)
vif Ave Marien onser Vrouwen,
dat sise verden 6) moesten van rouwen.
1) Itest, zich bevbdt, te weten een beeld van onze lieve Vroaw. Over
andere wonderdoende Marienbeelden vindt men vele bijzonderheden in Ma priants
Spieghel historiael. 2) Om Iroet gaen, bedelen. 3) Flach was gewoon, van
werkw. pleghen, doen. 4) Dor, om. h)Sede, zeide; zij zeide op (Vijf groe-
tenissen aan de H. Maagd). 6) Verden, beschermen.